: חשבון יציאה
מנוי בתוקף

משפט נתניהו הוא פרוייקט של תולעת המשפט, בשיתוף אתר העין השביעית.

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

כתובת מקוצרת:  
שופט/ת כב' ההר' פרידמן-פלדמן, בר-עם, שחם בית משפט המחוזי ירושלים
מצב פתוח תוצאה
סוג תיק תיק פלילי (ת"פ)
תאריך פתיחה28/01/2020

צדדים

תפקידשםבא/י כח
מאשימה 1 מדינת ישראל יהונתן תדמור
נאשם 1 בנימין נתניהו בעז בן צור עמית חדד
נאשם 2 שאול אלוביץ' ג'ק חן
נאשם 3 איריס אלוביץ' ג'ק חן נעה כהן פירר
נאשם 4 ארנון מוזס נוית נגב איריס ניב סבאג

החלטות

תאריך תיאור מס' עמודים
05/02/2020 הוראה למאשימה 1 להגיש תשובת המדינה 1
09/03/2020 החלטה על בקשה של מבקש 1 בקשה באמצעות המזכירות 1
15/03/2020 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
10/05/2020 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
20/05/2020 החלטה על בקשה של נאשם 1 בקשה לפטור מהתייצבות 3
21/05/2020 החלטה על בקשה של מבקש 1 מתן הוראות / הבהרה 1
24/05/2020 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
31/05/2020 החלטה שניתנה ע"י אהרן פרקש 2
04/06/2020 החלטה על בקשה של מבקש 1 עיון בתיק 2
08/06/2020 הוראה לנאשם 1 להגיש הגשת מסמך באישור/דחייה 2
10/06/2020 החלטה על בקשה של גיא זומר מתן החלטה 1
14/06/2020 החלטה על בקשה של מבקש 1 עיון בתיק 2
21/06/2020 החלטה על בקשה של מבקש 1 מתן הוראות / הבהרה 1
26/07/2020 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
10/08/2020 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המאשימה 2
16/09/2020 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המאשימה עיון בחומר חקירה 1
26/10/2020 החלטה על בקשה של מבקש 1 בקשה מטעם מבקשי העיון להליך ראוי וקיום חובת תום לב 1
27/10/2020 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המאשימה 1
08/11/2020 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המאשימה עד 15 1
08/11/2020 החלטה על בקשה של מאשימה 1 בקשה לתיקון כתב האישום 8.11.2020 1
09/11/2020 החלטה על בקשה של מאשימה 1 בקשה מתוקנת בעניין הנוכחים בדיון הקבוע ליום 15.11.2020 1
09/11/2020 החלטה על בקשה של מאשימה 1 הבהרת המאשימה בהתאם להחלטת בית המשפט 1
09/11/2020 החלטה על בקשה של מאשימה 1 בקשה מתוקנת בעניין הנוכחים בדיון הקבוע ליום 15.11.2020 1
11/11/2020 החלטה על בקשה של מאשימה 1 בקשה מטעם המאשימה ונאשם 1 לעיון מחדש - נוכחות בדיו 1
12/11/2020 החלטה על בקשה של מאשימה 1 בקשה לתיקון כתב אישום 1
17/11/2020 החלטה על בקשה של מבקש 1 בקשה מטעם מבקש העיון למתן החלטה בעניין הודעת עיון (מס’ 85) 1
18/11/2020 החלטה על בקשה של נאשם 3 תשובת הנאשמת 3 לתגובת המאשימה בדיון 1
18/11/2020 החלטה על בקשה של נאשם 2 תשובת הנאשם 2 לתגובת המאשימה בדיון 1
19/11/2020 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 4
19/11/2020 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המאשימה 1
19/11/2020 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המאשימה 1
24/11/2020 החלטה - קביעת מועדים 1
25/11/2020 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
26/11/2020 החלטה על בקשה של מאשימה 1 הודעת עדכון מטעם המאשימה 1
30/11/2020 החלטה על בקשה של נאשם 1 הודעה מטעם באי כוח העותר בקשר עם העתירה לגילוי ראיה חסויה 1
01/12/2020 עיון בחומר חקירה 6
01/12/2020 החלטה על בקשה של מבקש 1 הודעת עיון בתיק בית המשפט 1
01/12/2020 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המדינה 1
01/12/2020 הוראה למאשימה 1 להגיש מסמכים חסרים מטעם המדינה 1
02/12/2020 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
06/12/2020 החלטה על בקשה של מאשימה 1 הודעה ובקשה מטעם המאשימה 1
07/12/2020 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 2
14/12/2020 הוראה למאשימה 1 להגיש כ"א מתוקן 10
15/12/2020 החלטה על בקשה של מאשימה 1 בקשת ארכה להוצאת תעודת חיסיון 14.12.2020 1
15/12/2020 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המאשימה 1
29/12/2020 עיון בחומרי חקירה - החלטה משלימה 3
29/12/2020 החלטה על בקשה של נאשם 1 בקשה לביטול אישום מחמת היעדר אישור היועץ המשפטי לממשלה לפי הוראת סעיף 17 לחוק יסוד: הממשלה 1
29/12/2020 החלטה על בקשה של נאשם 3 בקשה דחופה להארכת מעוד להגשת ערר לפי סעיף 74 1
29/12/2020 הוראה לנאשם 2 להגיש תשובה לאישום עד 10:00 1
30/12/2020 החלטה על בקשה של נאשם 3 בקשה בהסכמה להארכת מועד להגשת מענה לכתב האישום 1
03/01/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
04/01/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
04/01/2021 החלטה על בקשה של מבקש 1 מתן הוראות / הבהרה 1
06/01/2021 האישור היועמ"ש - החלטה 2
08/01/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
08/01/2021 הוראה לנאשם 3 להגיש תשובה לאישום 1
11/01/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
11/01/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
17/01/2021 הוראה למאשימה 1 להגיש חומרים מטעם המדינה(תיק 1000 הי 1
17/01/2021 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובות הצדדים לבקשת העיון 1
20/01/2021 הוראה למאשימה 1 להגיש חומרים מטעם המדינה(תיק 1000 הי 1
20/01/2021 החלטה על בקשה של נאשם 4 תגובת נאשם 4 לכתב האישום 1
20/01/2021 הוראה למאשימה 1 להגיש תג' המדינה בעניין מועד שמיעת ע 1
20/01/2021 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המדינה מחיקת סעיפים 1
20/01/2021 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המדינה ביטול אישום 1
20/01/2021 החלטה על בקשה של נאשם 1 תשובה לאישום מטעם הנאשם 1 1
20/01/2021 החלטה על בקשה של נאשם 2 תשובת הנאשם 2 לכתב האישום 1
20/01/2021 החלטה על בקשה של נאשם 3 מענה הנאשמת 3 לכתב האישום 1
25/01/2021 הוראה למאשימה 1 להגיש הודעת המאשימה 1
26/01/2021 החלטה בעניין התאגידים 3
26/01/2021 החלטה בדבר הגבלת נוכחים באולם 1
27/01/2021 החלטה בבקשה לעיון בנט המשפט 2
28/01/2021 החלטה על בקשה של נאשם 1 בקשה בענין העברת חומרים לעיון בית המשפט על ידי המאשימה 2
31/01/2021 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המדינה 1
31/01/2021 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המדינה 1
31/01/2021 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המדינה 1
31/01/2021 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המדינה 1
31/01/2021 החלטה על בקשה של נאשם 1 בקשה לקביעת דיון 1
02/02/2021 הוראה למאשימה 1 להגיש הודעת הצדדים 1
03/02/2021 הוראה למאשימה 1 להגיש תרשומות מטעם המאשימה 5
03/02/2021 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המאשימה 1
04/02/2021 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המאשימה 1
07/02/2021 החלטה על בקשה של מאשימה 1 הודעה על מסירת חומרים לעיון בית המשפט 1
07/02/2021 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המדינה 1
08/02/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 2
08/02/2021 החלטה בבקשה למתן הוראות 1
08/02/2021 החלטה על בקשה של מבקש 1 בקשה לסילוק על הסף 1
08/02/2021 החלטה על בקשה של מבקש 1 בקשה דחופה לאפשר נוכחות עתונאים באולם 1
08/02/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
08/02/2021 הוראה למאשימה 1 להגיש הבהרת המאשימה (תיק 1000 הישן) 1
08/02/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
11/02/2021 החלטה בבקשה לשידור הדיונים 1
11/02/2021 החלטה בבקשה לעיון בתיק 1
11/02/2021 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המאשימה 1
11/02/2021 החלטה על בקשה של נאשם 1 הודעה מטעם המבקש בנוגע לבקשה למחיקת סעיפים מנספח א' לכתב האישום 1
17/02/2021 החלטה על בקשה של מאשימה 1 הודעה משלימה של המאשימה בנוגע להגשת המוצגים 1
17/02/2021 עיון בחומר חקירה בן כספית 2
17/02/2021 החלטה על בקשה של נאשם 1 הודעה ובקשה מטעם הנאשם 1 1
17/02/2021 החלטה על בקשה של נאשם 1 בקשה בעניין סריקת המוצגים לנט המשפט 1
21/02/2021 החלטה לגבי תיק 1000 הישן 2
21/02/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
22/02/2021 החלטה לגבי אישור היועמ"ש לחקירה 8
22/02/2021 החלטה לגבי מועדי הוכחות 1
22/02/2021 החלטה בבקשה לפסילת ראיות 2
25/02/2021 החלטה בבקשה לפרסם תיעוד קולי וחזותי 2
25/02/2021 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המאשימה 1
26/02/2021 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת הצדדים ורשת מדיה 1
01/03/2021 החלטה על בקשה של מאשימה 1 הודעה מטעם המאשימה_הגשת קלסר מוצגים 1.3.2021 1
02/03/2021 החלטה על בקשה של מאשימה 1 הודעה מטעם המאשימה בעניין הגשת קלסר מוצגים 1
02/03/2021 החלטה על בקשה של נאשם 1 בקשה לקביעת דיון בעתירה הנוספת לגילוי ראיות חסויות 1
02/03/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
03/03/2021 הוראה לנאשם 1 להגיש תגובת עו"ד חדד 1
04/03/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 2
07/03/2021 החלטת השופט יעקובי בבקשה להתרת פרסום קטעים מהחקירה 4
10/03/2021 החלטה על בקשה של מאשימה 1 תשובת המאשימה לבקשת נאשם 1 לקבלת חומרי חקירה 1
14/03/2021 החלטה על בקשה של נאשם 1 בקשה לפטור מהתייצבות 1
15/03/2021 החלטה על בקשה של מאשימה 1 הודעה מטעם המאשימה 1
15/03/2021 הוראה לנאשם 1 להגיש הבהרה מטעם עו"ד חדד 1
16/03/2021 החלטה על בקשה של נאשם 1 בקשה בהסכמה לדחיית מועד הדיון 1
16/03/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
17/03/2021 הוראה לנאשם 1 להגיש מסמכים מושחרים מאת ב"כ נא 1 1
23/03/2021 החלטה בדבר הגבלת נוכחים 1
24/03/2021 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת הפרקליטות 1
24/03/2021 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המדינה 1
31/03/2021 הוראה למאשימה 1 להגיש תג המאשימה 1
31/03/2021 החלטה על בקשה של מאשימה 1 תגובת המאשימה לבקשות הנאשמים ביחס לראיון העד ישועה 1
01/04/2021 החלטה בבקשה לשידור דיונים 1
01/04/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
01/04/2021 הוראה למאשימה 1 להגיש תג המאשימה 1
04/04/2021 החלטה בבקשה לצילום הדיונים 2
05/04/2021 החלטה על בקשה של מבקש 1 מתן הוראות / הבהרה 1
05/04/2021 הוראה למבקש 1 להגיש תגובת המבקשים 1
05/04/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
05/04/2021 החלטה על בקשה של נאשם 4 בקשה בהסכמה לפטור את הנאשם 4 מהתייצבות לחלק מהדיונים בתיק 1
05/04/2021 החלטה על בקשה של מבקש 1 מתן החלטה 1
05/04/2021 החלטה על בקשה של מבקש 1 מתן הוראות / הבהרה 1
05/04/2021 החלטה על בקשה של מבקש 1 בקשה דחופה בשל פגיעה חמורה בפומביות הדיון 1
06/04/2021 החלטה לגבי ראיון עדים וצווי חיפוש 2
06/04/2021 החלטה משלימה לגבי ריענון זיכרון 1
06/04/2021 החלטה על בקשה של נאשם 3 בקשה דחופה מטעם נאשמים 2-3 למתן הוראות למזכירות 1
06/04/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
06/04/2021 החלטה על בקשה של מבקש 1 מתן החלטה 1
06/04/2021 החלטה על בקשה של מבקש 1 מתן הוראות / הבהרה 1
07/04/2021 החלטה על בקשה של מבקש 1 בקשה לחתימת פרוטוקלים 1
07/04/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
07/04/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
12/04/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
13/04/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
14/04/2021 החלטה בבקשה לפרסום קטעי ווידאו ואודיו 5
19/04/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
20/04/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 2
27/04/2021 החלטה על בקשה של מבקש 1 בקשה נוספת לפומביות הדיון ומניעת הטרדה מאיימת 1
03/05/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
04/05/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 2
03/05/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
04/05/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
05/05/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
05/05/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
10/05/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
11/05/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
12/05/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 2
18/05/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
19/05/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
24/05/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
25/05/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 2
26/05/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
26/05/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
31/05/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
01/06/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
02/06/2021 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המדינה 1
02/06/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 2
07/06/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 2
08/06/2021 החלטה על בקשה של מבקש 1 מתן החלטה 1
08/06/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 2
09/06/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 4
09/06/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 2
14/06/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 2
15/06/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 2
16/06/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 2
24/06/2021 החלטה על בקשה של מאשימה 1 בקשה מוסכמת בעניין מתווה החיפוש במדיה דיגיטלית 1
28/06/2021 הוראה לנאשם 1 להגיש תגובת הנאשמים 1
29/06/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 2
30/06/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
05/07/2021 החלטה על בקשה של מאשימה 1 בקשה להארכת מועד מטעם המאשימה 1
15/07/2021 החלטה על בקשה של מאשימה 1 ביטול מועדי דיון 1
29/08/2021 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובה 1
30/08/2021 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובה המאשימה 1
31/08/2021 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המאשימה 1
10/09/2021 החלטה על בקשה של נאשם 3 בקשה בהסכמה מטעם הנאשמת 3 1
12/09/2021 החלטה על בקשה של נאשם 3 בקשה לקיום דיון בעקבות תגובת המאשימה מיום 9.9.2021 1
13/09/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
13/09/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
14/09/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 2
26/09/2021 החלטה בהתנגדות להשלמת חקירה 6
29/09/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 2
03/10/2021 החלטה על בקשה של נאשם 3 בקשה בהסכמה מטעם הנאשמת 3 1
04/10/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
05/10/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
06/10/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
10/10/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
11/10/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
12/10/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
13/10/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
18/10/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
19/10/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
20/10/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
25/10/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
26/10/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
27/10/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
27/10/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
01/11/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
02/11/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
03/11/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
08/11/2021 הוראה לנאשם 1 להגיש הגשת מסמך באישור/דחייה 1
08/11/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
15/11/2021 החלטה על בקשה של מאשימה 1 בקשה לפתיחת תיק במערכת נט המשפט 1
15/11/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
15/11/2021 החלטה על בקשה של נאשם 1 בקשה לדחיית מועדי הדיון הקרובים 1
16/11/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 2
22/11/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
23/11/2021 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המדינה 1
23/11/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
24/11/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
29/11/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
30/11/2021 בקשה לדלתיים סגורות 2
30/11/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
02/12/2021 החלטה 1.12.2021 1
06/12/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
07/12/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
08/12/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
13/12/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
15/12/2021 החלטה בתיק התל"פ בבקשה לפרסום תיעוד חזותי של חקירת עד 5
15/12/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
20/12/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
21/12/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
22/12/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
27/12/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
28/12/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
29/12/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
10/01/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
11/01/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
12/01/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
12/01/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
17/01/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
18/01/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
23/01/2022 החלטה על בקשה של מאשימה 1 בקשה לביטול דיונים 1
31/01/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
03/02/2022 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המדינה 1
03/02/2022 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המדינה 1
07/02/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
07/02/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
08/02/2022 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המדינה עד 14 1
10/02/2022 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המדינה עד 14 1
13/02/2022 הוראה לנאשם 1 להגיש תגובת הנאשמים עד 18 1
13/02/2022 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובה עד 16 1
15/02/2022 החלטה על בקשה של נאשם 1 בקשה לקבלת חומרי חקירה ורשימה עדכנית של חומר שנאסף 1
17/02/2022 החלטה על בקשה של נאשם 3 עתירה לגילוי ראיה ובקשה לגילוי חומר חקירה מטעם נאשמים 3-1 1
20/02/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
20/02/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
28/02/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
01/03/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
03/03/2022 החלטה על בקשה של נאשם 3 הודעת עדכון דחופה מטעם נאשמים 3-2 1
06/03/2022 החלטה בעניין חיפוש בטלפון 3
06/03/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
07/03/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
08/03/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
09/03/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
09/03/2022 החלטה על בקשה של נאשם 1 בקשה באמצעות המזכירות 1
10/03/2022 החלטה בעניין הגשת ראיות 1
10/03/2022 החלטה בבקשה להסרת חיסיון ומסירת חומר חקירה 6
14/03/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
15/03/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
16/03/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
21/03/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
22/03/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
23/03/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
28/03/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
29/03/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
30/03/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
04/04/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
05/04/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
06/04/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
10/04/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
24/04/2022 הוראה לנאשם 1 להגיש תגובת הנאשם 1 1
26/04/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
27/04/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
02/05/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
03/05/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
03/05/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
09/05/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
10/05/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
10/05/2022 החלטה על בקשה של נאשם 1 בקשה בהסכמה להארכת מועד קצרה להגשת השלמה לתשובה לבקשה לתיקון כתב האישום 1
11/05/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
16/05/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
16/05/2022 הוראה לנאשם 1 להגיש תגובה 1
17/05/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
18/05/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
24/05/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
25/05/2022 החלטה על בקשה של מאשימה 1 הודעה על ביצוע השלמת חקירה 1
25/05/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
30/05/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
30/05/2022 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המאשימה (גילוי ראיה) 1
30/05/2022 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המאשימה ונאשם 1 1
31/05/2022 בקשה לתיקון כתב אישום - מועד פגישת ההנחיה והוספת עדים 8
31/05/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
01/06/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
06/06/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
07/06/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
08/06/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
08/06/2022 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המדינה ועו"ד בן צור 1
13/06/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
14/06/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
15/06/2022 הוראה למאשימה 1 להגיש הודעת פרקליטות 1
16/06/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
20/06/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
20/06/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
29/06/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
30/06/2022 החלטה בעתירה לגילוי ראיה בעניין בן כספית 3
04/07/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
05/07/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
06/07/2022 הוראה למאשימה 1 להגיש הודעת הצדדים עד 10 1
06/07/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
11/07/2022 החלטה הדוחה התנגדות לתוספת בעדות הדס קליין 2
11/07/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
12/07/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
13/07/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
18/07/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
19/07/2022 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובה 1
26/07/2022 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המדינה 1
08/08/2022 הוראה לבא כוח נאשמים להגיש תגובת עו"ד חדד 1
14/08/2022 החלטה על בקשה של נאשם 1 בקשה לקביעת ישיבת תזכורת בעניין סדר שמיעת המשפט והעדים 1
06/09/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
06/09/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
07/09/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
12/09/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
13/09/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
14/09/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
15/09/2022 החלטה על בקשה של נאשם 1 בקשה לפי סעיף 108 - מסמכים המצויים ברשותה של עדת התביעה הדס קליין 1
19/09/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
20/09/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
21/09/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
29/09/2022 החלטה על בקשה של מאשימה 1 בקשה משותפת לקביעת מועדים בנושא סדר שמיעת עדים 1
03/10/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
03/10/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
18/10/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
06/09/2022 החלטה מפרוטוקול 1
06/09/2022 החלטה מפרוטוקול 1
23/10/2022 החלטה על בקשה של נאשם 1 בקשה לשינוי סיווג פרוטוקולים מיום 12.9.2022 ו-13.9.2022 ופרסומם לעיון הצדדים 1
24/10/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
25/10/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
26/10/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
26/10/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
27/10/2022 החלטה על בקשה של מאשימה 1 הודעה לבית המשפט בנוגע לדיון הקבוע ליום 31.10.2022 1
30/10/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 2
30/10/2022 החלטה על בקשה של נאשם 1 בקשה לביטול מועד הדיון הקבוע ליום 31.10.2022 1
02/11/2022 החלטה לגבי מקום ראיון העד ארנון מילצ'ן 1
02/11/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
02/11/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 4
06/11/2022 הוראה לנאשם 2 להגיש הגשת מסמך באישור/דחייה 1
06/11/2022 החלטה לגבי סדר העדים 1
06/11/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
07/11/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
07/11/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
08/11/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
08/11/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
08/11/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 5
09/11/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
09/11/2022 קבלת מסמכים מהדס קליין 1
10/11/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
10/11/2022 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המדינה 1
14/11/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
15/11/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
16/11/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
21/11/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
22/11/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
23/11/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
23/11/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
28/11/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
29/11/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
30/11/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
05/12/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
06/12/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
12/12/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
13/12/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
14/12/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
19/12/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
20/12/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
21/12/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
26/12/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
27/12/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
28/12/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
29/12/2022 הוראה למאשימה 1 להגיש הגשת מסמך באישור/דחייה 1
04/01/2023 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המאשימה 1
05/01/2023 דיונים לפי סעיף 144 לחסד"פ 2
05/01/2023 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובה חפץ ושוורץ 2
05/01/2023 החלטה שניתנה ע"י עודד שחם 1
08/01/2023 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המאשימה 1
09/01/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
10/01/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
11/01/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
12/01/2023 החלטה על בקשה של נאשם 3 הודעה מטעם הנאשמים 1
15/01/2023 החלטה על בקשה של מאשימה 1 הודעה מטעם המאשימה בעניין העדה יעל מלם יפה 1
15/01/2023 החלטה על בקשה של מאשימה 1 הודעה מטעם המאשימה בעניין העד קובסניאנו 1
15/01/2023 החלטה על בקשה של נאשם 3 הודעה מטעם הנאשמים 1
15/01/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
16/01/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
17/01/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
18/01/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
18/01/2023 החלטה על בקשה של מאשימה 1 הודעה בעניין רשימת עדי התביעה הנותרים 3
18/01/2023 החלטה לפי סעיף 74 פרוטוקול ישיבה 1
19/01/2023 החלטה על בקשה של מאשימה 1 הודעה מעודכנת בעניין רשימת עדי התביעה הנותרים 1
19/01/2023 החלטה על בקשה של נאשם 3 הודעה מטעם הנאשמים 1
22/01/2023 החלטה על בקשה של נאשם 3 עמדת הנאשמים 3-2 להגשת הודעות חלף חקירה ראשית 1
22/01/2023 החלטה על בקשה של מאשימה 1 הודעה בנוגע להגשת תיעוד חקירות חלף חקירה ראשית 1
22/01/2023 החלטה על בקשה של נאשם 1 הודעה מטעם נאשם 1 1
23/01/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
24/01/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
25/01/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
30/01/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
31/01/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
01/02/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
01/02/2023 החלטה על בקשה של מאשימה 1 עמדת המאשימה ביחס למסירת זהות המשתתפים 1
01/02/2023 החלטה על בקשה של נאשם 4 עמדת הנאשם 4 לגבי הגשת הודעות חלף חקירה ראשית 1
06/02/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
07/02/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
08/02/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
09/02/2023 החלטה שניתנה ע"י עודד שחם 1
13/02/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
14/02/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
15/02/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
16/02/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
20/02/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
21/02/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
22/02/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
26/02/2023 הוראה לבא כוח נאשמים להגיש תגובת ב"כ נאשם 2 1
27/02/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
28/02/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
01/03/2023 הוראה לנאשם 1 להגיש תגובת הנאשמים 1
01/03/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
08/03/2023 החלטה על בקשה של נאשם 1 בקשה בהסכמה לביטול הדיון 1
27/03/2023 החלטה שניתנה ע"י עודד שחם 1
27/03/2023 הוראה למאשימה 1 להגיש הודעת הצדדים עד 13 1
28/03/2023 החלטה על בקשה של נאשם 1 בקשה בקשר לדיון הקבוע ליום 29.3.2023 1
28/03/2023 החלטה על בקשה של נאשם 4 בקשה בהסכמה מטעם ב"כ נ' 4 בעניין סדר הדיונים לפי ס 144 ביום 29.3.23 1
28/03/2023 החלטה שניתנה ע"י עודד שחם 1
30/03/2023 החלטה על בקשה של נאשם 1 בקשה לפרסום פרוטוקולים 1
16/04/2023 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המאשימה-קבלת פרוטוקולים 1
16/04/2023 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המאשימה-גילוי מסמכים 1
16/04/2023 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המאשימה-צו להמצאת מסמכים 1
16/04/2023 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המאשימה-קבלת מסמכים 74 1
16/04/2023 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המאשימה-קבלת מסמכים בן כ 1
17/04/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
18/04/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
18/04/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
19/04/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
24/04/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
24/04/2023 הוראה למאשימה 1 להגיש תג' המאשימה-קבלת מסמכים מהעדה 1
25/04/2023 הוראה לנאשם 1 להגיש תגובת ב"כ המבקש 1 1
30/04/2023 הוראה לנאשם 1 להגיש תגובת הנאשם 1 1
01/05/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
03/05/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
03/05/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
05/05/2023 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המאשימה לבקשת פרוטו' 1
09/05/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
09/05/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
10/05/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
15/05/2023 הוראה למאשימה 1 להגיש עמדת הצדדים 1
16/05/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
16/05/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
17/05/2023 החלטה על בקשה של נאשם 1 הודעה ובקשה לשינוי מועד דיון 1
17/05/2023 החלטה על בקשה של מאשימה 1 תגובה לבקשה בנושא קבלת התקשרויות בין תנצ כורש לעוד בלכר 1
17/05/2023 החלטה על בקשה של מאשימה 1 הודעה לבית משפט בעניין בדיקה בתיקים קשורים 1
22/05/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 2
23/05/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
23/05/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
23/05/2023 הוראה לנאשם 1 להגיש תגובת המבקש 1
24/05/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
28/05/2023 החלטה על בקשה של מאשימה 1 בקשת דחייה עדות מילצן 1
29/05/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
30/05/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
31/05/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
01/06/2023 החלטה על בקשה של מאשימה 1 הודעה בעניין סדר העדים 1
04/06/2023 הוראה לנאשם 1 להגיש עמדת ב"כ הנאשמים 1
05/06/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
12/06/2023 הוראה למאשימה 1 להגיש עמדת הפרקליטות 1
12/06/2023 החלטה על בקשה של מאשימה 1 הודעה בעניין דחיית מועד עדותו של העד ברוך שי 1
12/06/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
12/06/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
13/06/2023 החלטה על בקשה של מאשימה 1 הודעה להגשת ראיות מוסכמות 1
13/06/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
13/06/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
13/06/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
15/06/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
15/06/2023 החלטה על בקשה של מאשימה 1 הודעה בדבר עדות מילצ'ן 1
15/06/2023 החלטה על בקשה של נאשם 1 הודעה ביחס להדלפה נוספת ובקשה להורות למאשימה לקיים את החלטתו של בית המשפט הנכבד 1
18/06/2023 החלטה על בקשה של נאשם 1 בקשה למתן החלטה 1
18/06/2023 החלטה על בקשה של מאשימה 1 בקשת דחייה להמצאת אסמכתא של שלטונות בריטניה 1
19/06/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
19/06/2023 החלטה על בקשה של מאשימה 1 בקשה דחופה לקביעת ניסוי כלים 1
20/06/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
21/06/2023 עובדות מוסכמות איה בן פורת 1
21/06/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
21/06/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
21/06/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
22/06/2023 הוראה למאשימה 1 להגיש עמדת המאשימה 1
25/06/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
25/06/2023 הוראה לנאשם 1 להגיש תגובת המשיבים 1
26/06/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
27/06/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
28/06/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
29/06/2023 הוראה לנאשם 1 להגיש הגשת מסמך באישור/דחייה 2
29/06/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
29/06/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
02/07/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
03/07/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
03/07/2023 החלטה על בקשה של נאשם 4 בקשה להחזר הוצאות הנאשם 4 ביחס לעדותו של מר ארנון מילצ'ן 1
04/07/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
04/07/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
05/07/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
06/07/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
06/07/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
10/07/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
11/07/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
12/07/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
17/07/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
18/07/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
18/07/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
19/07/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
19/07/2023 החלטה לגבי הוספת יום דיונים שבועי 1
26/07/2023 החלטה על בקשה של נאשם 1 בקשה להורות לתובעים למסור את החומרים הנדרשים למומחה לצורך השלמת חוות הדעת 1
27/07/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 2
27/07/2023 החלטה על בקשה של נאשם 1 בקשה להגשה ולסימון של מוצג 1
27/07/2023 הוראה לנאשם 1 להגיש הגשת מסמך באישור/דחייה 1
27/07/2023 החלטה בעניין הגשת מסרונים של נאשם 2 1
27/07/2023 החלטה לגבי החזר הוצאות לנאשם 4 2
27/07/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
07/08/2023 הוראה למאשימה 1 להגיש הודעת המאשימה 1
07/08/2023 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המאשימה 1
10/08/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
04/09/2023 החלטה על בקשה של מאשימה 1 בקשת אורכה בעניין העברת פרוטוקולים מדיוני היועץ המשפטי לממשלה 1
06/09/2023 הוראה לנאשם 1 להגיש תגובת הנאשם 1
06/09/2023 הוראה לנאשם 1 להגיש תגובת הנאשמים 1
06/09/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
11/09/2023 החלטה לגבי מסמכי PastPages 2
11/09/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
11/09/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
12/09/2023 הוראה לנאשם 1 להגיש תגובת הסנגורים 2
13/09/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
18/09/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
19/09/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
20/09/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
27/09/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
01/10/2023 החלטה שניתנה ע"י משה בר-עם 2
02/10/2023 החלטה שניתנה ע"י משה בר-עם 1
04/12/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
05/12/2023 החלטה לצמצום ימי דיונים במלחמה 1
05/12/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
12/12/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 2
13/12/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
18/12/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
19/12/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
24/12/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
25/12/2023 החלטה לגבי מתכונת הדיונים מינואר 2024 1
26/12/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
26/12/2023 החלטה על בקשה של נאשם 4 בקשה מטעם נאשמים בפרשות 1000-2000 לקבוע דיון קצר לשמיעת עמדותיהם בנושא מתכונת הדיונים בפרשות אלה 1
27/12/2023 החלטה על בקשה של נאשם 1 שינוי מועד דיון / שעת דיון - בלתי מיוצגים 1
27/12/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
01/01/2024 הוראה למאשימה 1 להגיש הודעה 1
02/01/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
04/01/2024 החלטה על בקשה של מאשימה 1 בקשת ארכה להגשת עמדת המאשימה 1
04/01/2024 החלטה על בקשה של מאשימה 1 הודעה מטעם המאשימה בעניין מוצגי הגנה שהוגשו בחקירת רפק שרלי הרדן 1
08/01/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
08/01/2024 החלטה (2) לגבי מתכונת הדיונים מינואר 2024 1
09/01/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
11/01/2024 החלטה על בקשה של נאשם 1 בקשה לעניין תחילת שעת תחילת הדיון 1
15/01/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
16/01/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
17/01/2024 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובה 1
18/01/2024 הוראה לנאשם 1 להגיש תגובת הסנגורים 1
18/01/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
18/01/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
22/01/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
22/01/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
22/01/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
23/01/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
24/01/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
24/01/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
24/01/2024 הוראה לנאשם 1 להגיש תגובת ההגנה 1
29/01/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
30/01/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
31/01/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
04/02/2024 החלטה על בקשה של נאשם 1 בקשה לדחיה קצרה של המועד להגשת התנגדות לשמיעת עדותו של עו"ד איל ינוi 1
05/02/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
06/02/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
07/02/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
12/02/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
12/02/2024 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המאשימה 1
13/02/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
14/02/2024 הוראה לנאשם 1 להגיש טענות ההגנה 2
19/02/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
20/02/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
20/02/2024 החלטה לגבי הגשת הקלטות, תמלילי ינון מגל, עדות רובינשטיין 1
21/02/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
26/02/2024 החלטה על בקשה של מאשימה 1 הודעה על תכנית עדים עדכנית 25.2.2024 2
26/02/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
27/02/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
28/02/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
04/03/2024 החלטה על בקשה של נאשם 1 בקשה לקיים דיון באשר למתכונת שמיעת קבוצת העדים האחרונה באישומים השני והשלישי 1
05/03/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
05/03/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
05/03/2024 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובה 1
05/03/2024 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובה 1
06/03/2024 הוראה למאשימה 1 להגיש חומר מטעם המאשימה 1
07/03/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
11/03/2024 החלטה על בקשה של מאשימה 1 בקשה להגשת מוצגים 1
11/03/2024 הוראה לנאשם 1 להגיש תגובת ב"כ הנאשמים 2
11/03/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
12/03/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
12/03/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
12/03/2024 החלטה על בקשה של מאשימה 1 עיון חוזר להחלטת בית המשפט שלא לאפשר העדת עדי תביעה 1
12/03/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
13/03/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
17/03/2024 החלטה על בקשה של מאשימה 1 הודעת המאשימה בנוגע לעדות דני יופה 1
18/03/2024 החלטה על בקשה של מאשימה 1 הודעת המאשימה בנוגע לדיון הקבוע למחר 19.3.2024 1
19/03/2024 החלטה על בקשה של מאשימה 1 בקשה דחופה בעניין נ/2962 1
20/03/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
24/03/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
25/03/2024 החלטה על בקשה של נאשם 1 הארכת מועד להגשת תגובה /בקשה / מסמך 1
26/03/2024 החלטה על בקשה של מאשימה 1 הודעת המאשימה בנוגע לתכנית העדים העדכנית 1
26/03/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
27/03/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
28/03/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
31/03/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
01/04/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
01/04/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
02/04/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
02/04/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
02/04/2024 הוראה לנאשם 1 להגיש הבהרת הנאשמים 1
03/04/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
04/04/2024 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המדינה 1
04/04/2024 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המדינה 1
04/04/2024 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המדינה 1
08/04/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
09/04/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
10/04/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
11/04/2024 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המאשימה 1
11/04/2024 הוראה למאשימה 1 להגיש מסמכים מטעם המאשימה 1
11/04/2024 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת נא' 1-3 1
14/04/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
15/04/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
15/04/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
16/04/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
16/04/2024 הוראה לנאשם 1 להגיש הגשת מסמך באישור/דחייה 1
16/04/2024 הוראה למאשימה 1 להגיש הגשת מסמך באישור/דחייה 1
16/04/2024 הוראה למאשימה 1 להגיש הודעת הצדדים 1
17/04/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
17/04/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
02/05/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
06/05/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
07/05/2024 החלטה על בקשה של מאשימה 1 מתן החלטה 1
08/05/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
08/05/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
16/05/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 2
19/05/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
21/05/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
21/05/2024 החלטה על בקשה של מאשימה 1 הודעה מטעם המאשימה 20.5.24 1
21/05/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
23/05/2024 החלטה על בקשה של מאשימה 1 הודעה משותפת על הסכמה בעניין העד רובינשטיין 23.5.24 1
27/05/2024 הוראה לבא כוח נאשמים להגיש תגובות בן צור וחדד 1
02/06/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
03/06/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
03/06/2024 הוראה לנאשם 1 להגיש הודעת ההגנה 1
04/06/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
04/06/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 10
07/06/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 2
10/06/2024 החלטה על בקשה של מאשימה 1 הגשת תיק מוצגים 2
19/06/2024 הוראה לנאשם 1 להגיש הודעת הסנגורים 1
08/07/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
09/07/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1

ישיבות

בית משפט תאריך התחלה סיום סוג גורם שיפוטי מצב
מחוזי י-ם 01/01/2025 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נקבע
מחוזי י-ם 31/12/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נקבע
מחוזי י-ם 31/12/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן בוטל
מחוזי י-ם 30/12/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נקבע
מחוזי י-ם 25/12/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נקבע
מחוזי י-ם 24/12/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נקבע
מחוזי י-ם 23/12/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נקבע
מחוזי י-ם 18/12/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נקבע
מחוזי י-ם 17/12/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נקבע
מחוזי י-ם 16/12/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נקבע
מחוזי י-ם 11/12/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נקבע
מחוזי י-ם 10/12/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נקבע
מחוזי י-ם 09/12/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נקבע
מחוזי י-ם 04/12/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נקבע
מחוזי י-ם 03/12/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נקבע
מחוזי י-ם 02/12/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נקבע
מחוזי י-ם 18/07/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נקבע
מחוזי י-ם 15/07/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 15/07/2024 09:00 17:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נקבע
מחוזי י-ם 10/07/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 10/07/2024 09:00 17:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 09/07/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 09/07/2024 09:00 17:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 08/07/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 03/07/2024 16:00 22:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 02/07/2024 16:00 22:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 01/07/2024 16:00 22:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 26/06/2024 16:00 22:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 25/06/2024 16:00 22:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 24/06/2024 16:00 22:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 20/06/2024 16:00 22:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 03/06/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 29/05/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 28/05/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 27/05/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 22/05/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 21/05/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 08/05/2024 09:30 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 08/05/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 08/05/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 08/05/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 08/05/2024 08:30 14:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 08/05/2024 08:30 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 07/05/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 06/05/2024 09:30 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 06/05/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 06/05/2024 08:30 14:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 06/05/2024 08:30 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 16/04/2024 09:30 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 16/04/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 16/04/2024 08:20 08:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 15/04/2024 09:30 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 15/04/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 10/04/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 09/04/2024 09:30 16:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 09/04/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 08/04/2024 09:30 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 08/04/2024 09:30 16:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 08/04/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 03/04/2024 09:30 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 03/04/2024 09:30 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 03/04/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 02/04/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 01/04/2024 09:30 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 01/04/2024 09:30 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 01/04/2024 09:00 15:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 01/04/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 27/03/2024 09:30 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 27/03/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 27/03/2024 08:20 08:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 26/03/2024 09:30 13:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 26/03/2024 09:30 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 26/03/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 26/03/2024 08:30 12:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 20/03/2024 09:30 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 20/03/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 19/03/2024 09:30 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 19/03/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 18/03/2024 09:30 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 18/03/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 13/03/2024 09:30 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 13/03/2024 09:00 15:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 13/03/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 12/03/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 11/03/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 10/03/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 06/03/2024 09:30 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 06/03/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 05/03/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 04/03/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 03/03/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 28/02/2024 09:30 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 28/02/2024 09:30 16:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 28/02/2024 09:00 15:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 28/02/2024 09:00 15:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 27/02/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 26/02/2024 09:30 16:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 26/02/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 25/02/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 21/02/2024 09:30 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 21/02/2024 09:30 16:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 21/02/2024 09:00 15:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 21/02/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 20/02/2024 09:30 16:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 20/02/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 19/02/2024 09:30 16:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 19/02/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 19/02/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 18/02/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 14/02/2024 09:30 16:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 14/02/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 14/02/2024 08:30 08:50 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 13/02/2024 09:30 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 13/02/2024 09:30 16:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 13/02/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 12/02/2024 09:30 16:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 12/02/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 11/02/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 07/02/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 06/02/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 05/02/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 04/02/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 31/01/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 30/01/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 29/01/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 29/01/2024 08:30 08:50 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 24/01/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 23/01/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 22/01/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 22/01/2024 08:30 08:40 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 16/01/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 15/01/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 15/01/2024 08:30 08:40 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 10/01/2024 09:00 09:30 דיון אחר פלילי רבקה פרידמן-פלדמן בוטל
מחוזי י-ם 09/01/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 09/01/2024 08:30 08:40 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 08/01/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 02/01/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 01/01/2024 09:00 15:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 01/01/2024 08:40 08:50 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 31/12/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 27/12/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 26/12/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 25/12/2023 10:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 25/12/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 20/12/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 19/12/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 18/12/2023 10:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 18/12/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 13/12/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 12/12/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 12/12/2023 08:30 08:50 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 11/12/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 06/12/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 05/12/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 04/12/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 29/11/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם לא התקיים
מחוזי י-ם 28/11/2023 09:00 15:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם לא התקיים
מחוזי י-ם 27/11/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם לא התקיים
מחוזי י-ם 22/11/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם לא התקיים
מחוזי י-ם 21/11/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם לא התקיים
מחוזי י-ם 20/11/2023 09:00 09:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם לא התקיים
מחוזי י-ם 15/11/2023 09:00 09:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם לא התקיים
מחוזי י-ם 14/11/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם לא התקיים
מחוזי י-ם 13/11/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם לא התקיים
מחוזי י-ם 08/11/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם לא התקיים
מחוזי י-ם 07/11/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם לא התקיים
מחוזי י-ם 06/11/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם לא התקיים
מחוזי י-ם 01/11/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם לא התקיים
מחוזי י-ם 31/10/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 30/10/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם לא התקיים
מחוזי י-ם 25/10/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם לא התקיים
מחוזי י-ם 24/10/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם לא התקיים
מחוזי י-ם 23/10/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם לא התקיים
מחוזי י-ם 18/10/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם לא התקיים
מחוזי י-ם 17/10/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם לא התקיים
מחוזי י-ם 16/10/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם לא התקיים
מחוזי י-ם 11/10/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 10/10/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 09/10/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 27/09/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 26/09/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 20/09/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 19/09/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 18/09/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 13/09/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 12/09/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 11/09/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 06/09/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 19/07/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 18/07/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 17/07/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 12/07/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 11/07/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 10/07/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 06/07/2023 12:00 18:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 06/07/2023 12:00 18:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 05/07/2023 12:00 18:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 05/07/2023 12:00 18:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 05/07/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 04/07/2023 12:00 18:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 04/07/2023 12:00 18:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 04/07/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 03/07/2023 12:00 18:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 03/07/2023 12:00 18:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 03/07/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 03/07/2023 08:30 12:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 02/07/2023 12:00 18:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 02/07/2023 12:00 18:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 29/06/2023 12:00 18:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 29/06/2023 12:00 18:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 28/06/2023 12:00 18:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 28/06/2023 12:00 18:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 28/06/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 27/06/2023 12:00 18:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 27/06/2023 12:00 18:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 27/06/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 27/06/2023 08:30 12:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 26/06/2023 12:00 18:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 26/06/2023 12:00 18:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 26/06/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 25/06/2023 12:00 18:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 25/06/2023 12:00 18:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 22/06/2023 12:00 18:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 22/06/2023 12:00 18:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 21/06/2023 12:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 21/06/2023 12:00 18:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 21/06/2023 12:00 18:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 21/06/2023 09:00 12:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 21/06/2023 09:00 12:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 21/06/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 20/06/2023 12:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 20/06/2023 12:00 18:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 20/06/2023 12:00 18:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 20/06/2023 09:00 12:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 20/06/2023 09:00 12:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 20/06/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 19/06/2023 12:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 19/06/2023 12:00 18:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 19/06/2023 12:00 18:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 19/06/2023 09:00 12:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 19/06/2023 09:00 12:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 19/06/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 18/06/2023 12:00 18:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 18/06/2023 12:00 18:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 14/06/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 13/06/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 12/06/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 31/05/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 30/05/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 29/05/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 24/05/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 23/05/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 22/05/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 17/05/2023 10:00 13:00 דיון רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 17/05/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 16/05/2023 10:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 16/05/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 15/05/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 10/05/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 09/05/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 08/05/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 03/05/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 02/05/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 01/05/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 24/04/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 19/04/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 19/04/2023 08:30 08:40 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 18/04/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 17/04/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 04/04/2023 09:00 15:30 דיון לפי סעיף 144 עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 03/04/2023 09:00 15:30 דיון לפי סעיף 144 עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 29/03/2023 09:00 15:30 דיון לפי סעיף 144 עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 28/03/2023 09:00 15:30 דיון אחר פלילי עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 28/03/2023 09:00 15:30 דיון לפי סעיף 144 עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 27/03/2023 09:00 15:30 דיון לפי סעיף 144 עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 22/03/2023 09:00 15:30 דיון לפי סעיף 144 עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 21/03/2023 09:00 15:30 דיון לפי סעיף 144 עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 20/03/2023 09:00 15:30 דיון לפי סעיף 144 עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 15/03/2023 09:00 15:30 דיון לפי סעיף 144 עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 14/03/2023 09:00 15:30 דיון לפי סעיף 144 עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 13/03/2023 09:00 15:30 דיון לפי סעיף 144 עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 08/03/2023 09:00 15:30 דיון לפי סעיף 144 עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 07/03/2023 09:00 15:30 דיון לפי סעיף 144 עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 06/03/2023 09:00 15:30 דיון לפי סעיף 144 עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 01/03/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 28/02/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 27/02/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 22/02/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 21/02/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 20/02/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 15/02/2023 12:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 15/02/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 14/02/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 13/02/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 08/02/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 07/02/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 07/02/2023 08:30 08:50 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 06/02/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 01/02/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 31/01/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 31/01/2023 08:50 09:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 30/01/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 25/01/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 24/01/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 23/01/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 23/01/2023 08:30 08:40 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 18/01/2023 09:00 12:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 17/01/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 16/01/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 11/01/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 10/01/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 09/01/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 04/01/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 03/01/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 02/01/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 28/12/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 27/12/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 26/12/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 21/12/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 20/12/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 19/12/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 14/12/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 13/12/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 12/12/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 07/12/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 06/12/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 05/12/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 30/11/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 29/11/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 28/11/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 23/11/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 22/11/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 21/11/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 16/11/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 15/11/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 15/11/2022 08:50 09:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 14/11/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 14/11/2022 08:50 09:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 09/11/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 08/11/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 07/11/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 02/11/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 31/10/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 26/10/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 25/10/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 24/10/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 03/10/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 21/09/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 20/09/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 19/09/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 14/09/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 13/09/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 13/09/2022 08:50 09:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 12/09/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 12/09/2022 08:50 09:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 07/09/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 06/09/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 06/09/2022 08:50 09:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 20/07/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 19/07/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 18/07/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 18/07/2022 08:30 09:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 18/07/2022 08:30 09:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן בוטל
מחוזי י-ם 13/07/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 12/07/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 11/07/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 06/07/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 05/07/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 04/07/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 29/06/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 28/06/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 27/06/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 22/06/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 21/06/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 20/06/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 15/06/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 14/06/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 13/06/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 08/06/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 07/06/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 06/06/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 01/06/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 31/05/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 30/05/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 25/05/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 24/05/2022 09:15 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 24/05/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 23/05/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 18/05/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 17/05/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 16/05/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 11/05/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 10/05/2022 09:15 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 10/05/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 09/05/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 03/05/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 02/05/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 27/04/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 26/04/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 12/04/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 11/04/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 06/04/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 05/04/2022 11:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 05/04/2022 11:00 16:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 05/04/2022 10:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 05/04/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 04/04/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 30/03/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 29/03/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 28/03/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 23/03/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 22/03/2022 09:00 13:45 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 21/03/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 16/03/2022 09:00 12:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 15/03/2022 10:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 15/03/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 14/03/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 09/03/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 08/03/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 07/03/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 02/03/2022 11:00 15:30 דיון אחר פלילי רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 02/03/2022 09:00 15:30 דיון אחר פלילי רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 01/03/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 28/02/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 23/02/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 22/02/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 21/02/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 16/02/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 15/02/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 14/02/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 09/02/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 08/02/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 07/02/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 02/02/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 01/02/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 31/01/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 26/01/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 25/01/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 24/01/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 19/01/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 18/01/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 18/01/2022 08:30 09:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 17/01/2022 11:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 17/01/2022 09:00 13:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 17/01/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 17/01/2022 08:30 09:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 12/01/2022 11:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 12/01/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 11/01/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 11/01/2022 08:30 09:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 10/01/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 10/01/2022 08:30 09:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 05/01/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 04/01/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 03/01/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 29/12/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 28/12/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 27/12/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 22/12/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 21/12/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 20/12/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 15/12/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 14/12/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 13/12/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 08/12/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 07/12/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 06/12/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 06/12/2021 08:30 09:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 01/12/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 01/12/2021 08:30 09:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 30/11/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 30/11/2021 08:30 09:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 29/11/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 24/11/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 23/11/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 22/11/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 17/11/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 16/11/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 10/11/2021 09:00 12:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 09/11/2021 08:30 16:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 08/11/2021 08:30 16:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 03/11/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 02/11/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 01/11/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 27/10/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 26/10/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 25/10/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 20/10/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 19/10/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 18/10/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 13/10/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 12/10/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 11/10/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 06/10/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 05/10/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 04/10/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 29/09/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 14/09/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 13/09/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 20/07/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 19/07/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 14/07/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 13/07/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 12/07/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 07/07/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 06/07/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 05/07/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 30/06/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 29/06/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 28/06/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 23/06/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 22/06/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 21/06/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 16/06/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 15/06/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 14/06/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 09/06/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 08/06/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 07/06/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 02/06/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 01/06/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 31/05/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 26/05/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 25/05/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 24/05/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 19/05/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 18/05/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 12/05/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 11/05/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 10/05/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 05/05/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 04/05/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 03/05/2021 09:00 12:00 דיון - בקשות 207, 221, 213 רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 28/04/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 27/04/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 26/04/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 21/04/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 20/04/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 19/04/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 13/04/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 12/04/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 07/04/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 06/04/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 05/04/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 17/03/2021 11:30 12:30 דיון - עתירה לגילוי ראיה חסויה רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 08/02/2021 09:00 11:00 דיון - תשובה לאישום רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 13/01/2021 09:00 15:00 דיון - תשובה לאישום רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 06/12/2020 12:00 12:10 דיון רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 06/12/2020 10:00 12:00 דיון רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 15/11/2020 13:00 14:00 דיון רבקה פרידמן-פלדמן התקיים
מחוזי י-ם 15/11/2020 09:00 12:30 דיון גילוי חומר חקירה והסרת חיסיון רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 19/07/2020 09:00 10:00 תזכורת בנוכחות הצדדים - לפני אב"ד בלבד רבקה פרידמן-פלדמן התקיים
מחוזי י-ם 24/05/2020 15:30 16:00 דיון רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 24/05/2020 15:00 15:30 הקראה רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 17/03/2020 15:00 15:30 הקראה רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה

חומרים נוספים מתוך התיק בנט המשפט.

בתוספת נתונים שעברו כתיבה ועריכה ע"י צוות האתר.
עמודים תאריך העלאה כותרת צד המסמך תקציר
27 אחר (מהאתר)
1 מוצג
4 מוצג
1 מוצג
1 החלטה
1 החלטה
2 החלטה
5 החלטה
1 החלטה
1 החלטה
1 החלטה
1 החלטה
1 החלטה
2 החלטה
1 החלטה
1 החלטה
2 החלטה
4 החלטה
2 החלטה
1 החלטה
2 החלטה
1 החלטה
2 החלטה
1 החלטה
1 החלטה
1 החלטה
1 החלטה
2 החלטה
1 החלטה
1 החלטה
1 החלטה
2 החלטה
1 החלטה
1 החלטה
168 פרוטוקול
3 בקשה בתיק
3 בקשה בתיק
2 מוצג
7 מוצג
10 תשובה לבקשה
2 תגובה/תשובה
4 בקשה בתיק
10 תגובה/תשובה
1 מוצג
1 בקשה בתיק
177 פרוטוקול
180 פרוטוקול
197 פרוטוקול
146 פרוטוקול
190 פרוטוקול
141 פרוטוקול
147 פרוטוקול
196 פרוטוקול
129 פרוטוקול
162 פרוטוקול
152 מסמך
139 מסמך
112 מסמך
123 מסמך
106 מסמך
162 מסמך
171 מסמך
4 מסמך
11 מסמך
17 מסמך
5 מסמך
167 מסמך
10 מסמך
8 מסמך
157 מסמך
163 מסמך
160 מסמך
129 מסמך
165 מסמך
203 מסמך
87 מסמך
72 מסמך
184 מסמך
7 מסמך
7 מסמך
114 מסמך
26 מסמך
94 מסמך
162 מסמך
139 מסמך
205 מסמך
232 מסמך
214 מסמך
222 מסמך
16 מסמך
203 מסמך
210 מסמך
54 מסמך
36 מסמך
82 מסמך
9 מסמך
106 מסמך
88 מסמך
144 מסמך
71 מסמך
145 מסמך
146 מסמך
139 מסמך
164 מסמך
181 מסמך
125 מסמך
142 מסמך
176 מסמך
103 מסמך
141 מסמך
188 מסמך
138 מסמך
155 מסמך
141 מסמך
161 מסמך
160 מסמך
130 מסמך
161 מסמך
267 מסמך
80 מסמך
181 מסמך
124 מסמך
168 מסמך
176 מסמך
12 מסמך
160 מסמך
120 מסמך
183 מסמך
175 מסמך
165 מסמך
193 מסמך
20 מסמך
218 מסמך
172 מסמך
152 מסמך
235 מסמך
177 מסמך
136 מסמך
182 מסמך
159 מסמך
178 מסמך
192 מסמך
168 מסמך
166 מסמך
134 מסמך
138 מסמך
209 מסמך
12 מסמך
8 מסמך
216 מסמך
111 מסמך
143 מסמך
125 מסמך
123 מסמך
109 מסמך
129 מסמך
52 מסמך
130 מסמך
54 מסמך
175 מסמך
136 מסמך
147 מסמך
147 מסמך
3 מסמך
167 מסמך
149 מסמך
144 מסמך
105 מסמך
107 מסמך
113 מסמך
180 מסמך
155 מסמך
145 מסמך
120 מסמך
4 מסמך
154 מסמך
136 מסמך
127 מסמך
69 מסמך
154 מסמך
204 מסמך
162 מסמך
77 מסמך
106 מסמך
121 מסמך
170 מסמך
170 מסמך
169 מסמך
160 מסמך
126 מסמך
171 מסמך
75 מסמך
160 מסמך
120 מסמך
187 מסמך
139 מסמך
193 מסמך
137 מסמך
164 מסמך
108 מסמך
186 מסמך
16 מסמך
155 מסמך
176 מסמך
4 מסמך
141 מסמך
2 מסמך
103 מסמך
217 מסמך
186 מסמך
227 מסמך
186 מסמך
155 מסמך
176 מסמך
169 מסמך
3 מסמך
146 מסמך
169 מסמך
2 מסמך
135 מסמך
4 מסמך
7 מסמך
217 מסמך
10 27/02/2018 החלטה בנושא השופטת פוזננסקי כץ נציבות תלונות על השופטים "על יוהרה, סכילות ומסרוני ווטסאפ" - החלטת נציב התלונות על השופטים על פרשת הווטסאפ ש השופטת פוזננסקי כץ.
57 28/02/2019 כתב חשדות מדינת ישראל היועץ המשפטי, ד"ר אביחי מנדלבליט, מפרט את החשדות נגד ראש הממשלה בניימין נתנינו לקראת השימוע.
17 28/02/2019 החטלת היועץ המשפטי בעניין תיקי נתניהו מדינת ישראל היועץ המשפטי שוקל להעמיד לדין את בנימין נתניהו, אך לא שורה של חשודים כגון שרה ויאיר נתניהו, ארנון מילצ'ן ואיתן כבל.
24 28/02/2019 עיקרי חשדות מדינת ישראל מסמך עיקרי חשדות בתיקי 1000, 2000, ו-4000.
5 26/05/2019 עדכון בנושא חילוט נכסי אלוביץ מדינת ישראל כולל רשימה מפורטת של נכסי אלוביץ שנתפסו.
2 29/06/2019 מכתב בעניין מועדי השימוע מדינת ישראל יוקדו יומיים לתיק 4000, יום אחד לתיק 1000, ויום אחד לתיק 2000. מ-10 בבוקר ללא הגבלת זמן מבחינת הפרקליטות.
2 26/09/2019 מכתב בעניין השימוע מדינת ישראל נכתב מטעמו היועץ המשפטי לממשלה, כי הבקשה לקיים שימוע בשידור חי היא חסרת תקדים ונעדרת כל בסיס.
77 01/12/2019 כתב אישום מדינת ישראל כתב האישום, רשימת עדים, בקשת חילוט נגד אלוביץ ועוד.
1 05/01/2020 הארכת מועד להשיב לאישומים נתניהו נתניהו מבקש להצטרף לבקשת שאר הנאשמים להאריך מועד להשיב לאישומים, ומאותם טעמים.
2 28/01/2020 אורכה להוצאת תעודת חיסיון מדינת ישראל מבקשים אורכה של 45 יום להוצאת תעודת חסיון ביחס לחומר מודיעין.
2 03/02/2020 תגובה לבקשה לארכה להוצאת תעודת חסיון אלוביץ בקשת בני הזוג אלוביץ להורות למדינה להבהיר ולנמק את בקשתה למתן ארכה להוצאת תעודת חסיון.
1 05/02/2020 החלטה מדינת ישראל החלטה לאשר למדינה להגיש תשובה לתגובות עד 12/02/2020.
1 10/02/2020 בקשה בקשר לנכסים תפוסים מדינת ישראל המדינה מבקשת להעביר העתק מבקשת החילוט גם לתיק צ"א 67146-01-20.
3 12/02/2020 תגובה לתגובות לבקשת ארכה להוצאת ת. חסיון מדינת ישראל המדינה משיבה לתגובות הנאשמים לבקשה למתן ארכה להוצאת תעודת חסיון - שבה ומבקשת ארכה.
3 18/02/2020 בקשת עיון בתיקים עו"ד יעקב גרסון בקשת עו"ד יעקב גרסון לאשר לו גישה בנט המשפט לתיק.
4 18/02/2020 קביעת מועד דיון הקראה מדינת ישראל החלטת ראש ההרכב לקביעת מועד דיון ההקראה לתאריך 17/03/2020.
1 20/02/2020 עידכון בעניין תעודות החיסיון מדינת ישראל נחתמו תעודות חסיון ע"י משרדי בטחון פנים אוצר וממתינים למשרד הביטחון.
1 20/02/2020 החלטה בבקשת עיון עו"ד יעקב גרסון הוראת ראש הרכב השופטים לצדדים להגיב לבקשת העיון בתיק של עו"ד יעקב גרסון.
1 23/02/2020 תגובה לבקשת ארכה להוצאת תעודות חסיון אלוביץ דורשים להעביר ללא דיחוי שתי תעודות חסיון מתוך שלוש ביחד עם שאר חומר החקירה.
1 25/02/2020 תגובה לבקשה לארכה להוצאת תעודת חיסיון נתניהו מותיר את הבקשה לשיקול דעתו של בית המשפט ומצביע על פגמים שחלו על התנהלות המדינה.
1 01/03/2020 בקשת דחיה להגיב לבקשה לעיון בתיק ביהמ"ש אלוביץ אורכה קצרה להגיב לבקשה עו"ד גרסון לאפשר לו גישה למערכת נט המשפט.
3 01/03/2020 הארכת מועד למתן תגובה לבקשת היתר עיון מדינת ישראל המדינה מבקשת הארכת מועד על מנת לגבש את עמדתה הבקשה להיתר עיון בתיק בנט המשפט.
2 01/03/2020 הארכת מועד למתן תגובה לבקשת היתר עיון מדינת ישראל המדינה מבקשת הארכת מועד על מנת לגבש את עמדתה הבקשה להיתר עיון בתיק בנט המשפט.
2 04/03/2020 בקשת אורכה להגיב לבקשת צפיה בנט המשפט מוזס ב"כ הנאשם מצטרפים לבקשת ארכה דומה שהוגשה ע"י המדינה.
2 05/03/2020 תגובה לבקשה לקבל גישה לתיק בנט המשפט מוזס הטענה כי יש עניין ציבורי בתיק אינה חלה על מוזס שאינו ראש ממשלה ואינו נבחר ציבור.
1 08/03/2020 עידכון בעניין תעודות החיסיון מדינת ישראל תעודות החיסיון נחתמו ע"י שר הבטחון והועברו לב"כ הנאשמים.
2 08/03/2020 תגובה לבקשה למתן היתר עיון בתיק אלוביץ תגובת בני הזוג אלוביץ לבקשת עו"ד גרסון למתן היתר עיון בתיק - התנגדות למתן ההיתר.
2 08/03/2020 תשובת לבקשה להיתר עיון בתיק בנט המשפט מדינת ישראל המדינה מבקשת, בשלב זה, להותיר את ההחלטה לשיקולו של בית המשפט.
2 09/03/2020 תגובה לבקשת נתניהו לדחות את ההקראה מדינת ישראל חומר החקירה עומד לרשות הנאשמים והמדינה מבקשת לקיים דיון הקרה לצורך קביעת מועדי דיון בתיק.
2 09/03/2020 תוגבה לבקשה לדחיית ההקראה מוזס מצטרף לבקשת נתניהו נוכח העיכוב בקבלת חומר הראיות ומבקש פטור מהתייצבות במועד ההקראה.
1 09/03/2020 בקשה לדחיית הקראה נתניהו מבקשים דחיה ב-45 יום נוכח העיכוב במסירת חומר החקירה לנאשמים.
3 09/03/2020 תגובה לבקשה לדחיית מועד דיון אלוביץ תגובת בני הזוג אלוביץ לבקשת נתניהו לדחיית מועד דיון ההקראה - הסכמה והצטרפות.
79 12/03/2020 תיקון כתב אישום מדינת ישראל הוספת 3 עדים ותיקון שגיאת כתיב.
1 13/03/2020 תגובה לבקשה לארכה להוצאת תעודת חסיון מוזס הודעת מוזס כי אינו מתנגד לבקשת המדינה לארכה להוצאת תעודת חסיון.
2 13/03/2020 תגובה לבקשה לארכה להוצאת תעודת חסיון נתניהו נתניהו מבקש להורות למדינה להבהיר ולנמק את בקשתה למתן ארכה להוצאת תעודת חסיון, וכן להתייחס במסגרת הסבריה למספר שאלות.
4 27/04/2020 בקשה לא לדחות את הדיון תנועת הדמוקרטים נוכח משבר הקורונה, בקשה לא לדחות את הדיון, כולל בקשה לשקול לשדר אותו.
1 05/05/2020 החלטה בית המשפט המדינה תהיה רשאית להגיב לתשובה לתגובות עד 12/02/2020.
5 07/05/2020 בקשה לצילום, הקלטה, ופרסום הדיון צד ג' בקשה לשדר את הדיון, מבוססת בין היתר על תקדים של משפט דרעי, שבו שודר דיון הכרעת הדין.
2 08/05/2020 בקשה לצילום ושידור הדיון תמר אלמוג בקשת העיתונאית תמר אלמוג לצלם ולשדר את הדיון.
2 10/05/2020 בקשה לצלם ולשדר את המשפט חדשות 13 העיתונאים אביעד גליקמן וברוך קרא מחדשות 13 מבקשים לשדר את המשפט.
2 11/05/2020 בקשה לשידור הדיון תמר אלמוג העיתונאית תמר אלמוג מבקשת לשדר את הדיון ומציע "פול", כלומר צילום ע"י גוף אחד והעברת החומר לשאר גופי התקשורת.
3 19/05/2020 בקשה להתייצבות עם שני סנגורים כל הנאשמים בקשה משותפת של הנאשמים להתייצב בליווי 2 סנגורים לדיון הראשון, בעקבות המגבלה לסנגור אחד לנאשם בגלל הקורונה. מדינה אינה מתנגדת, בכפוף להנחיות משרד הבריאות.
4 19/05/2020 בקשה להעביר את הדין לאולם גדול יותר ניר גונטאז' בקשה להעביר את הדיון לאולם שיאפשר סיקור הולם על ידי כל כלי התקשורת.
6 20/05/2020 בקשת לפטור מהתייצבות נתניהו בקשה לפטור מהתייצבות, בין היתר על רקע הצורך של נוכחות 5 מאבטחים מה שיקשה נוכח מגבלות משרד הבריאות.
2 20/05/2020 בקשת רשות לצלם את המשפט אלי ציפורי ואח' אברהם בלוך, כתב משפט של "סרוגים", אלי ציפורי ונאמני ארץ ישראל בליכוד, מבקשים לצלם את המשפט על מנת לשמור תיעוד ממנו.
1 21/05/2020 בקשה לעיין בתיק אוהד גולן מר גולן מבקש שיתאפשר לו לצפות במה שאפשר כי נתניהו הוא ראש הממשלה שלו.
1 22/05/2020 הודעה על הגשת ערעור אלי ציפורי ואח' המגישים מודיעים לבית המשפט שהגישו ערעור ומתחייבים לעדכן על החלטת בית המשפט העליון, לכשתינתן.
3 22/05/2020 הודעה על פסק דין בערעור אלי ציפורי ואח' הודעה על כך שבית המשפט העליון דחה את הערעור.
3 24/05/2020 בקשה למחוק את הכתב האישום שלום סגל המבקש טוען שנלחמים נגד נתניהו עד הסוף ואילו נגד תושבי בני ברק עמם הוא מסוכסך נוהגים ביד מקלה, על כך יש למחוק את כתב האישום בגלל אכיפה בררנית.
2 24/05/2020 החלטה בערעור בית המשפט העליון העליון דוחה את הערעור וקובע כי הדיון לא ישודר.
9 24/05/2020 פרוטוקול הקראה בית המשפט הנאשמים קראו את כתב האישום ומבינים את תכנו. דיון בנושא העברת חומר חקירה והסכמת הסנגורים והפרקליטות כי אין צורך להתייצב לדיונים הקרובים.
1 24/05/2020 החלטה על תזכורת במעמד ב"כ הצדדים בית המשפט החלטה על תזכורת במעמד ב"כ הצדדים ב-29 ביולי 2020. המאשימה תבהיר לעדי התביעה כי נאסר עליהם להתראיין לתקשורת.
22 24/05/2020 תמליל פרוטוקול דיון בית המשפט תמליל פרוטוקול דיון ההקראה שנערך ביום 24 במאי 2020.
5 25/05/2020 בקשה לשידור קטע מהדיון ניר גונטז' בקשה לשידור חלקים שהוקלטו מתוך הדיון מיום 24/5/20.
6 25/05/2020 בקשה להעביר את הדיון לאולם גדול יותר ניר גונטז' בקשה מנשיא בית המשפט החוזי, להעביר את הדיון לאולם גדול יותר, מה יאפשר את סיקור הולם של המשפט.
2 31/05/2020 החלטה על העברת הדיון לאולם גדול יותר בית המשפט הנשיא בית המשפט המחוזי בירושלים, כבוד הנשיא אהרן פרקש, קובע כי המשפט מתקיים באולם הגדול ביותר ואין לו סמכות להעביר את הדיון לאולם אחר.
2 02/06/2020 בקשה לפי סעיף 2 לתקנות העיון התמנון ע"ר עמותת התמנון (ע"ר) ומייסדיה מבקשים מבית המשפט לעיין בתיק ושלא יינתנו להבא החלטות פתקית.
2 04/06/2020 החלטה בבקשה העיון בית המשפט בית המשפט דחה את בקשת עמותת התמנון ומייסדיה לתת להבא רק החלטות שאינן פתקית.
2 04/06/2020 החלטה בית המשפט בית המשפט קבע כי החלטות שאינן מהותיות ושאינן חייבות בפרסום תמשכנה להינתן במתכונת זו מטעמים מעשיים.
1 08/06/2020 אישור פקס אלי ציפורי יאשור פקס.
2 08/06/2020 החלטה בית המשפט דחיית בקשה לתיקון פרוטוקול ועיון בכל חלקי התיק באמצעות נט המשפט.
2 09/06/2020 בקשה לתקן את הפרוטוקול ולעיין בתיק אלי ציפורי ואח' לטענת המבקשים בפרוטוקול חסרות שאלות והערות של בית המשפט. בנוסף מבקשים עיון מלא בתיק בית המשפט.
3 09/06/2020 בקשה לעיון מחדש בהחלטת ביהמ"ש עמותת התמנון ואח' בקשה להתיר למבקשים לעיין בכל ההחלטות שלא פורסמו לציבור ולא נאסרו לפרסום.
1 10/06/2020 החלטה בית המשפט סירוב לעיין מחדש בהחלטה שלא לפרסם החלטות פתקית.
1 10/06/2020 החלטה בית המשפט דחיית בקשה לעיין מחדש בהחלטה שלא לפרסם החלטות פתקית שניתנו בתיק.
3 11/06/2020 בקשה לעיין בתיק יוסף צרניק בקשה לעיין בתיק בית המשפט.
5 11/06/2020 בקשה לעיין בתיק יוסף צרניק בקשה לעיין במסמכים בתיק.
2 14/06/2020 החלטה בית המשפט החלטה בהקשר לבקשת עיון של דר' יוסף צרניק.
2 14/06/2020 החלטה בית המשפט החלטה בהקשר לבקשת עיון של דר' יוסף צרניק.
4 15/06/2020 אישור פקס בית המשפט החלטה בהקשר לבקשת עיון של דר' יוסף צרניק, כולל צילום מסך של החלטות מנט המשפט.
1 16/06/2020 החלטה בית המשפט על המאשימה להגיש את תשובתה עד ליום 24/09/2020 את התיחסותה לבקשות הנאשמים לעיון בחומר החקירה.
5 17/06/2020 בקשת הבהרה יוסף צרניק בקשה דו לשונית (עברית ואנגלית) של יוסף צרניק שבית המשפט יבהיר את מקור החוקי לאי פרסום החלטות פתקית.
1 02/07/2020 בעניין מימון הגנתו המשפטית של נתניהו ועדת היתרים לעמדת הועדה, המימין יינתן בגלל היותו ראש הממשלה עובד ציבור, ועל כן מדובר במתנה אסורה.
13 19/07/2020 פרוטוקול בית המשפט דיון על חומר החקירה, תמלולו, תקלות ועיכובים, ומידת שיתוף הפעולה של צוותי עורכי הדין השונים.
3 23/07/2020 תגובה מדינת ישראל תגובת המדינה לטענות על תמלול מטעה של החקירות: ממילא הוגשה ההקלטה המקורית שהיא הראיה המקורית כך שלא יכולה להיות טענה שהמדינה "מסתירה" חומר.
1 25/07/2020 בקשה משרד הרצוג, פוקס, נאמן משרד הרצוג, פוקס, נאמן מבקש להסירו ממערכת נט המשפט מהסיבה שלא ייצג את ראש הממשלה בתיק, אלא בשימוע שקדם לו.
2 26/07/2020 בקשה להגיש תגובה מדינת ישראל המדינה מתנגדת לתגובה שהגישו נאשמים 2-3, לטענתה תוך עשיית דין עצמי, וגם מגיבה לגופן של הטענות.
1 26/07/2020 החלטה בית המשפט נקבע דיון ליום 06/12/2020 להשלמת תשובה לאישום ולדיון בטענות המקדמיות.
8 26/07/2020 תגובה לתגובת המדינה אלוביץ לטענות בני בזוג אלוביץ' תשובת המדינה ולוקה בחסר בקשר לתמלול החקירות. לכתב הטענות מצורפת כתבה בעיתן גלובס.
4 02/08/2020 בקשה אלוביץ בקשה שהמאשימה תודיע בקרוב על סדר הבאת פרשת התביעה והעדים שלה, ובנוסף חומרים נוספים כמו מפגשים להכנת עדים ועוד.
4 09/08/2020 תגובה לבקשה למתן הנחיות מדינת ישראל המדינה מתנגדת לבקשת בני הזוג אלוביץ ומודיעה כי פרשת התביעה תהיה לפי הסדר הבא: תיק 4000, 2000 ואחרון 1000.
3 10/08/2020 בקשה אלוביץ בקשה כי בית המשפט יורה למאשימה למסור את סדר הבאת העדים, ואת המסמכים אותם הולכים להציג להם במהלך פרשת התביעה.
2 10/08/2020 החלטה בית המשפט עד 1/9/2020 המאשימה תבהיר האם וממתי יש לה תמליל מתוקן של חומר הקירה. עד 15/09/2020 עליה להציג את רשימת העדים ואת המסמכים שיוצגו להם.
2 20/08/2020 פסק דין בית המשפט העליון הוחלט כי כל ההחלטות בתיק זה, לרבות החלטות מסוג פתקית תהינה פתוחות לעיון.
2 20/08/2020 פסק דין בית המשפט העליון הוחלט כי כל ההחלטות בתיק זה, לרבות החלטות מסוג פתקית תהינה פתוחות לעיון.
8 01/09/2020 תגובה מטעם המאשימה מדינת ישראל התמלול הוא כלי עזר ולא הראיה עצמה ולכן לא נפל כל פגם הנתנהלות המדינה.
4 02/09/2020 תשובה לתגובת המדינה אליבץ קובלים על כך שלשיטת המאשימה, כך צריך להתנהל הליך פלילי. לאמור באמצעות תמלילים לא מדוייקים.
1 02/09/2020 בקשה להגיש תגובה מדינת ישראל המדינה קובלת על כך שנאשמים 2-3 הגישו תשובה ללא רשות ומבקשת להגיש תשובה משלה.
1 06/09/2020 ייפוי כח נתניהו ייפוי כח ליוסי כהן לייצג את נתניהו.
4 13/09/2020 הודעת ייצוג נתניהו עו"ד בן צור עו"ד בן צור הודיע לבית המשפט כי קיבל את הייצוג של נתניהו.
2 13/09/2020 בקשה להגיש תשובה למדינה אלוביץ לדעת ב"כ אלוביץ' לנאשם זכות המילה האחרונה בהחלפת כתבי טענות בבקשה.
2 13/09/2020 בקשה כי הדיון יתקיים בפני המותב העיקרי אלוביץ בני הזוג אלוביץ' מבקשים שהדיון ע"פ סעיף 74, קרי לעיון בחומר החקירה, יתקיים בפני המותב העיקרי.
4 13/09/2020 תשובת המדינה לתגובת אלוביץ מדינת ישראל הפרקליטות מסרבת לדרישה כי תעביר במהלך ניהול התיק כל פער שנתגלה בתימלול.
25 13/09/2020 בקשה לעיון בחומר הקירה אלוביץ בקשה שהמדינה תעביר לנאשמים חומר שלטענת המדינה הוא פנימי או לא רלבנטי.
206 13/09/2020 בקשה לעיון בחומר החקירה נתניהו ב"כ נתניהו מבקשים ש"חומר חקירה" יוגדר בגישה ליברלית ומרחיבה לצורך העברתו לנאשמים.
66 13/09/2020 נספחים לבקשה אלוביץ התכתבויות ענפות בין ב"כ הנאשם למדינה בעניין חומר החקירה.
23 13/09/2020 בקשה לעיון בחמרי חקירה מוזס לרבות בהודעות ארי הרו בהיותו עד מדינה.
57 13/09/2020 בקשה לגילוי ראיה חסויה מוזס בין היתר תמליל שיחות עם ארי הרו לקראת כריתת הסכם עד מדינה איתו.
117 15/09/2020 נספח נתניהו תעודות חיסיון וראיות חסויות.
17 15/09/2020 בקשה לגילוי ראיה חסויה נתניהו מבקשים לגלות ראיות חסויות וביניהם שיחות שניהלה היחידה החוקרת עם עדי המדינה.
2 15/09/2020 הודעת מטעם המאשימה מדינת ישראל ככל שבראיון עם העדים יוצגו להם מסמכים נוספים הם יועברו להגנה באמצעות מזכר ראיון עד.
5 15/09/2020 בקשה בעניין שמיעת עדים נתניהו ב"כ נתניהו טוענים כי המדינה לא קיימה את הוראת בית המשפט לפרט את סדר הבאת העדים ודורשים כי בית המשפט יורה לה לעשות כן.
6 17/09/2020 בקשה בעניין שמיעת עדים אלוביץ גם ב"כ אלוביץ טוענים כי המדינה לא קיימה את הוראת בית המשפט לפרט את סדר הבאת העדים ודורשים כי בית המשפט יורה לה לעשות כן.
3 23/09/2020 בקשה לקיים דיון נתניהו ב"כ נתניהו מבקשים כי בית המשפט יקיים דיון דחוף ללא הנאשמים בנושא המבקשות שעדיין תלויות ועומדות.
5 23/09/2020 החלטות שניתנו בפתקית בית המשפט רשימת החלטות שנתינו בפתקית, ככל הנראה ע"מ לקיים את החלטת בית המשפט העליון שהורה לפרסם אותן.
1 23/09/2020 תשובה מדינת ישראל המדינה מסכימה שהדיון לגילוי ראיות חסויות יהיה בפני המותב העיקרי.
5 29/09/2020 בקשה לקבוע סדר דין אלוביץ ה"כ בני הזוג אלוביץ' מבקשים לעשות סדר בבקשות תלויות ועומדות.
2 30/09/2020 בקשה לקבוע סדרי דין נתניהו ב"כ נתניהו מבקשים דיון תזכורות והכרעה בבקשות לגלות את חומר החקירה לפני שיידרש להשיב על האישומים.
92 10/10/2020 תשובה לבקשות לגילוי חומר חקירה מדינת ישראל תשובה חובקת 90 עמודים.
133 22/10/2020 בקשה יוסף צ'רניק יוסף צ'רניק מבקש שיותר לו לעיין בהחלטות פתקית כההחלטת בית המשפט העליון, שלעמדתו לא כובדה.
14 25/10/2020 בקשה לחומר חקרה בעקבות מידע חדש נתניהו ב"כ נתניהו מבקשים שיימסר להם התכבתות בין הפרקליטות ומח"ש בעקבות גילוי התכתבות כזאת בחדשות 12.
7 27/10/2020 החלטה בית המשפט בית המשפט קובע שנמסר תדפיס של החלטות הפתקית לידי המבקש ובכך עמדו בהחלטת בית המשפט העליון.
1 27/10/2020 פתקית בית המשפט לתגובת המדינה עד 05/11/2020.
1 27/10/2020 פתקית בית המשפט לתגובת המדינה עד 27/10/2020.
13 29/10/2020 תשובה לעתירה לגילוי ראיה מדינת ישראל בין היתר מתנגדת המאשימה לחשוף את שמות החוקרי ששוחחו עם העד אילן ישועה.
6 01/11/2020 החלטות פתקית בית המשפט בית המשפט מוסר את החלטות הפתקית למבקש יוסף צ'רניק.
11 04/11/2020 בקשה לעין ברישומי נט המשפט יוסף צ'רניק המבקש מבקש יתאפשר לו לעיין בתדפיסים של כל הרישומים בנט המשפט בתיק זה.
14 08/11/2020 רשימת עדי תביעה מדינת ישראל המדינה הגישה רשימת עדי תביעה מעודכנת.
2 08/11/2020 בקשה לתקן את כתב האישום מדינת ישראל המדינה מבקשת להוסיף 2 עדים מטעמה לכתב האישום.
2 08/11/2020 בקשה בעניין נוכחות פרקליטים בדיון הקרוב מדינת ישראל תיקון מוסכם בעניין בקשה בעניין נוכחות פרקליטים בדיון הקרוב.
2 08/11/2020 בקשה בעניין נוכחות פרקליטים בדיון הקרוב מדינת ישראל המדינה מבקשת שיהיו נוכחים 4 פרקליטים מטעמה בכל רגע נתון, תוך אפשרות להתחלף לפי נושא הדיון.
1 08/11/2020 פתקית בית המשפט המאשימה תבהיר את האמור בחלקו השני של סעיף 5 לבקשה, ותמסור "התייחסות לעניין זה", כדבריה, עד מחר בשעה 15:00.
1 08/11/2020 פתקית בית המשפט יש לצרף את תגובת המשיבים לבקשה.
2 09/11/2020 הבהרה מדינת ישראל ככל שיידרש, המאשימה מעוניינת להרחיב בנושא חומר החקירה החסוי במעמד צד אחד.
1 09/11/2020 פתקית בית המשפט "ראינו".
1 09/11/2020 פתקית בית המשפט "נוכח מגבלות הקורונה תורשה נוכחות של 2 עורכי דין לכל צד לכל היותר".
2 10/11/2020 הבהרה נתניהו אם הדיון בעניין חומר חקירה חסוי יהיה במעמד צד אחד, אזי ראש הממשלה עומד על כך שזה יהיה בפני מותב אחר.
2 11/11/2020 בקשה לעיון מחדש בהחלטה מדינת ישראל ונתניהו ב"כ נתניהו והמדינה מבקשים בהסכמה כי יותר להם להכניס עוד עורכי דין היות ומספר האישומים נגד נתניהו גדול יותר, וגם המדינה מנהלת את שלושת התיקים.
1 11/11/2020 פתקית בית המשפט כל עוד אין צורך בנוכחות אנשי אכיפה, תותר נוכחות של 3 עו"ד מטעם נאשם 1 ו-2 מטעם שאר הנאשמים.
25 12/11/2020 בקשה לתיקון בקשה מוזס עקב תקלה משרדית הושמט בטעות דף, כעת מוגש תיקון.
2 12/11/2020 בקשה לתיקון כתב אישום מדינת ישראל בקשה לתקן את כתב אישום ע"י הוספת 2 חוקרי משטרה לעדי המאשימה.
1 12/11/2020 פתקית בית המשפט בהעידר התנגדות מטעם הנאשמים, כתב האישום יתוקן כמבוקש.
60 15/11/2020 פרוטוקול הדיון מיום 15/11/2020 בית המשפט כולל פרטים אסורים בפרסום, לכן לא מוצג.
5 15/11/2020 החלטה בית המשפט ב"כ הנאשמים יוכלי להגיב בתוך יומיים לעניין קבלת חומר החקירה.
40 16/11/2020 בקשה לתקן את כתב האישום נתניהו לדעת ב"כ נתניהו, אין לייחס פעולות לנתניהו בצורה לא מובחנת מבני משפחתו, ואין לצרף ראיות לכתב האישום.
14 16/11/2020 רשימת עדי התביעה מדינת ישראל רשימת עדי התביעה.
1 16/11/2020 פתקית בית המשפט "ראינו".
1 17/11/2020 החלטה בית המשפט לעמדת בית המשפט, הבקשה של "ערנות לזכויות אדם" קיבלה מענה בהודעת מזכירות מיום 1/11/2020.
2 17/11/2020 תשובה מדינת ישראל לדעת המדינה אין מקום לקיים את הדיון בפני מותב אחר אך היא מותירה את ההחלטה בידי בית המשפט.
3 17/11/2020 תשובה אלוביץ קובל על כך שחומר החקירה נמסר טיפין טיפין ומבקר את עיקרון "חזקת התקינות" של פעולותיה של המאשימה.
3 17/11/2020 תשובה אלוביץ בין השאר נטעןן כי על המדינה למסור את כל הידוע לה בעניין טעויות בחומר החקירה, לרבות בתמלול.
2 17/11/2020 תשובה לעניין המותב מוזס ב"כ מוזס מתנגדים שההרכב הרגיל הוא זה שידון בראיה חסויה.
3 17/11/2020 תשובה לעניין חומר החקירה מוזס ב"כ של מוזס דורשים לקבל לידם, בין היתר, כל החומר על תהליך הפיכתו של ארי הרו לעד מדינה.
3 17/11/2020 תשובה אלוביץ בין השאר נטעןן כי על המדינה למסור את כל הידוע לה בעניין טעויות בחומר החקירה, לרבות בתמלול.
3 17/11/2020 תשובה אלוביץ קובל על כך שחומר החקירה נמסר טיפין טיפין ומבקר את עיקרון "חזקת התקינות" של פעולותיה של המאשימה.
2 17/11/2020 תשובה מדינת ישראל לדעת המדינה אין מקום לקיים את הדיון בפני מותב אחר אך היא מותירה את ההחלטה בידי בית המשפט.
2 22/11/2020 תשובה לעניין המותב נתניהו נוכח בקשת המאשימה, כי הדיון בעניין הראיות החסויות יתקיים במעמד צד אחד, עומדים ב"כ נתניהו כי הדיון יתקיים בפני מותב אחר.
10 22/11/2020 טענות מקדמיות אלוביץ בין היתר, טוענים ב"כ אלוביץ, כי המדינה קיצרה שלא לצורך בכתב אישום באמצעות ביטויים סתומים כמו "בין היתר", "חלק ניכר", וכו'.
6 23/11/2020 בקשה לקביעת סדרי דין ומועדים נתניהו מבקשים שבדיון ב-6/12/2020 תידון הבקשה לתיקון כתב האישום, ולקבוע מועד להגשת תשובה לאישום.
2 24/11/2020 תשובת לבקשה לקביעת סדרי דין מדינת ישראל המדינה מסכימה שתשובה לאישום תימסר אחרי הכרעה בבקשה לתיקון כתב האישום, אך לא לאחר הבקשה בעניין גילוי חומר חקירה.
19 24/11/2020 תשובת לטענות פגם או פסול בכתב האישום מדינת ישראל לטענת המדינה לא נפל פגם והדין מעניק לה שיקול דעת רחב בניסוח כתב האישום.
2 25/11/2020 הודעת עדכון מדינת ישראל המדינה מודיעה על העברת חומר חקירה נוסף שאותר ביחידה החוקרת.
3 26/11/2020 בקשה בעקבות הודעת העידכון אלוביץ לדעת ב"כ אלוביץ מהודעת העידכון עולה שיש חומר נוסף שטרם נמסר ודורשים להעבירו.
1 01/12/2020 בקשה בקשר עם העתירה לגילוי ראיה חסויה נתניהו מבקשים לפתוח בפני השופט אריה רומנוב את הבקשה לגילוי ראיה חסויה שהוגשה בפני המותב שדן בתיק העיקרי.
174 01/12/2020 טענות מקדמיות נתניהו טענות מקדמיות של בנימין נתניהו - לא זמין לצפיה בגלל צו איסור פרסום.
3 02/12/2020 בקשה למתן החלטה משלימה אלוביץ לדעת ב"כ אלוביץ בהחלטת בית המשפט מיום 1/12/2020 נותרו סוגיות שלא ניתנה בהם החלטה.
4 03/12/2020 הודעה ובקשת הבהרה מדינת ישראל בין היתר, המדינה מבקשת להודיע כי מרבית המסמכים שבית המשפט הורה למסור לסנגורים, כבר נמצאים בידיהם.
19 06/12/2020 פרוטוקול בית המשפט פרוטוקול הדיון מיום 06/12/2020, בין היתר טוען עורך דין בן צור לפגמים בכתב האישום ולחוסר פירוט.
14 07/12/2020 נספחים נתניהו נספחים לבקשה, בין היתר תשובת הפרקליטות לדרישת ב"כ נתניהו כי תיפתח חקירה בנושא הדלפות מחקירות נתניהו.
36 07/12/2020 תשובה לטענות המקדמיות מדית ישראל המדינה טוענת, בין היתר, כי על חפץ לא הופעלו אמצעי חקירה פסולים שיש בהם כדי להשפיע על שיקול דעתו.
5 08/12/2020 תגובה בעקבות בקשות לאחר הודעת העדכון מדינת ישראל בין היתר טוענת המאשימה כי 6 מסמכים שלא הועברו לסנגורים לא היו גם מצויים בידיה. לדברי המדינה מדובר בטעות בתום לב.
2 09/12/2020 תגובת אלוביץ לתגובת המדינה אלוביץ הנאשמים טוענים שטרונייתם היא, בין היתר, שהמדינה "מטפטפת" להם מסמכים כל העת.
4 13/12/2020 טיעון משלים לטענה מקדמית אלוביץ ב"כ אלוביץ טוענים בין היתר כי התנהלות החקירה, למשל התערבות בייצוג של ניר חפץ, חגרגה מכל אמת מידה חוקית ולגיטימית.
2 13/12/2020 תגובה לתגובה לטענת הפליה בהעמדה לדין אלוביץ ב"כ איריס אלוביץ טוענים כי הופלתה לרעה לעומת שרה נתניהו ואילן ישועה.
6 13/12/2020 בקשה למסור אישורי חקירה נתניהו בין היתר מבקשים ב"כ נתניהו כי יימסר להם אישורים מטעם היועץ המשפטי לממשלה על פתיחה בחקירה, לרבות תאריך והחשד המיוחס.
2 14/12/2020 בקשת אורכה להוצאת תעודת חיסיון מדינת ישראל הממדינה מבקשת אורכה בת 30 יום להוצאת תעודת חיסיון לגבי ראיה, הכוללת פרטים שרק אתמול בערב בית המשפט הורה שאין להעביר להגנה.
24 15/12/2020 תשובה לתגובה לטענות מקדמיות נתניהו בין היתר טוענים ב"כ נתניהו, כי המדינה המעיטה מסבלו הרפואי של ניר חפץ כשתיארה אותו כ"סבל מפשפשים" שהוצע לו משחה.
2 17/12/2020 הבהרה מדינת ישראל בין היתר מבהירה הפרקליטות, כי היא *לא* נתנה את הסכמתה להעביר פרוטוקול ישיבה במסגרתה ניתן אישור היועץ המשפטי לממשלה.
2 17/12/2020 החלטה בית המשפט העליון החלטה של בית המשפט העליון בערעור של יוסף צ'רניק, לפיו לא קוימה החלטת בית המשפט העליון למסור לידו החלטות פתקית בתיק זה.
9 20/12/2020 בקשה להורות למאשימה להעביר מסמכים מלאים נתניהו ב"כ נתניהו מלינים על כך שהפרקליטות העבירה להם מסמכים מושחרים בחלקחם למרות שלטענתם בית המשפט הורה להעבירם במלואם.
6 21/12/2020 תשובה לבקשת עיון מדינת ישראל לטענת המדינה אישור היועץ המשפטי לממשלה אינם חומר חקירה, כי האישורים נינתו כדין ושהחוק לא מחייב כי אישור כאמור יתועד בכתב.
3 21/12/2020 תשובה לבקשה בעניין גילוי חומר חקירה מדינת ישראל לדעת המדינה, אישורי היועמ"ש אינם חומר חקירה. עוד נטען כי האישורים נתנו כדין ושהחוק לא מחייב שהאישור יתועד בכתב.
80 27/12/2020 בקשה לביטול כתב אישום נתניהו ב"כ נתניהו עותרים לבטל את כתב אישום כי לטענתם לא ניתן אישור של היועץ המשפטי לממשלה לפתוח בחקירה נגד ראש הממשלה.
2 27/12/2020 בקשת הארכת מועד להגיש ערער אלוביץ ב"כ אלוביץ מבקשים להאריך את המועד להגיש ערער על מסירת חומר חקירה, עד ל-30 יום אחרי שתינתן החלטה משלימה על ידי בית המשפט.
80 27/12/2020 בקשה לביטול כתב אישום נתניהו ב"כ נתניהו עותרים לבטל את כתב אישום כי לטענתם לא ניתן אישור של היועץ המשפטי לממשלה לפתוח בחקירה נגד ראש הממשלה.
3 29/12/2020 החלטת בית המשפט בית המשפט המדינה תעביר לב"כ נתניהו את אישורי היועמ"ש לפתיחה בחקירה בתיקי 1000, 2000, ו-4000 ב"פורמט הקיים".
2 29/12/2020 בקשת מוסכמת להארכה קצרה מדינת ישראל בקשה להארכה של מספר ימים בהגשת כתב אישום מתוקן. הסנגורים הסכימו אך התנו בהארכה דומה בזמן להגיב לאישום.
10 29/12/2020 תרשומת פקס בית המשפט בין היתר כולל החלטת פתקית, לפיה לאור ההחלטה לחייב למסור את אישורי היועמ"ש, הבקשה לבטל את האישומים אינה רלבנטית כרגע.
8 29/12/2020 מכתב נתניהו חומר חיצוני לתיק: ב"כ נתניהו מלינים בפני היועמ"ש על כך שלטענתם הקים פורום משפטי חיצוני לדון בתיקי נתניהו.
2 29/12/2020 בקשת מוסכמת להאריך מועד הנאשמים בקשה מוסכמת להאריך את המועד להשיב לכתב האישום, בשלושה ימים, בדומה להארכת מועד שקיבלה המדינה להגיש כתב אישום מתוקן.
1 29/12/2020 בקשה שלא יוגבל הזמן להשיב לאישומים מוזס אלוביץ' ביקשו שבית המשפט לא יגביל את השעה להשיב לאישומים, מוזס מבקש להצטרף לבקשה זאת.
2 29/12/2020 בקשה מוסכמת להאריך מועד מדינת ישראל בית המשפט מתבקש להאריך בכמה ימים, עד 3/1/2021 את המועד להגיש כתב אישום מתוקן.
10 29/12/2020 אישור פקס בית המשפט
2 31/12/2020 בקשה להעיד בטיעונים לעונש ברק כהן עורך הדין והפעיל ברק כהן מבקש להעיד בטיעונים לעונש כקורבן של נתניהו. לטענתו אזרח שהוסת על ידי נתניהו איים עליו איום ממשי.
92 03/01/2021 כתב אישום מתוקן מדינת ישראל כתב אישום מתוקן על פי החלטת בית המשפט שהורה למדינה בין היתר להפריד בתיאור האישומים בין נתניהו לבני משפחתו.
2 03/01/2021 הודעה על הגשת כתב אישום מתוקן מדינת ישראל המדינה מודיעה על הגשת כתב אישום מתוקן, לרבות נספח א' לכתב האישום הכולל את הפירוט אותו דרש בית המשפט לכלול.
92 03/01/2021 כתב אישום מתוקן מדינת ישראל כתב אישום מתוקן על פי החלטת בית המשפט שהורה למדינה בין היתר להפריד בתיאור האישומים בין נתניהו לבני משפחתו.
92 03/01/2021 כתב אישום מתוקן מדינת ישראל כתב אישום מתוקן על פי החלטת בית המשפט שהורה למדינה בין היתר להפריד בתיאור האישומים בין נתניהו לבני משפחתו.
92 03/01/2021 כתב אישום מתוקן מדינת ישראל כתב אישום מתוקן על פי החלטת בית המשפט שהורה למדינה בין היתר להפריד בתיאור האישומים בין נתניהו לבני משפחתו.
10 05/01/2021 בקשה להורות על מסירת חומר חקירה נתניהו נתניהו מבקש שימסרו לו חומר חקירה, שלטענתו המדינה השחירה שלא כדין. לטענתו החומר שהושחר עשוי לגלות שיטת חקירה כללית מדי.
2 05/01/2021 בקשת הבהרה מדינת ישראל המדינה מבקשת מבית המשפט להבהיר, כי המזכר מאת היועץ המשפטי לממשלה, מקיים את דרישת בית המשפט למסור את אישורי היועמ"ש להגנה.
7 05/01/2021 מזכר היועץ המשפטי ללמשלה היועץ המשפטי לממשלה כותב במזכר את האישורים השונים שנתן במהלך חקירת ראש הממשלה.
2 05/01/2021 בקשת הבהרה מדינת ישראל המדינה מבקשת מבית המשפט להבהיר, כי המזכר מאת היועץ המשפטי לממשלה, מקיים את דרישת בית המשפט למסור את אישורי היועמ"ש להגנה.
5 05/01/2021 בקשת הארכת מועד להגיש תשובה לאישום נתניהו בין היתר בגלל השינויים בכתב האישום נוכח החלטת בית המשפט להורות על תיקונו.
5 06/01/2021 בקשת הארכת מועד להשיב לאישום נתניהו ב"כ של נתניהו מבקשים להאריך מועד להשיב לאישום, בין היתר בגלל שכתב האישום תוקן.
3 06/01/2021 הודעה בקשר למזכר היועמ"ש נתניהו לעמדת ב"כ נתניהו, מזכר היועמ"ש, הוא עדכני ולא יכול להיות אישורי היועמ"ש בפורמט הקיים כדרישת בית המשפט.
2 08/01/2021 בקשה לארכה קצרה להשיב לאישום הנאשמים נוכח הסגר וביטול הדיון, מבקשים כל הנאשמים ארכה בת שבע ימים להגיש תשובה לאישום.
24 14/01/2021 פסק דין בערעור בית המשפט העליון בית המשפט העליון מקבל חלקית את הערער ופוסק כי יש למסור לנאשמים גם תרשומת פנימית של המאשימה אם יש בה כדי לסייע להגנה.
81 18/01/2021 תשובה לאישום נתניהו בין היתר טוען נתניהו שפכתב האישום מבטא עמדת פוליטית של פרקליטות המדינה (סעיף 75).
10 18/01/2021 בקשה למחיקת סעיפים נתניהו ב"כ נתניהו מבקשים למחוק סעיפים מכתב האישום לגביהם נתניהו, לטענתם, כלל לא נחקר.
98 18/01/2021 בקשה מועדכנת לביטול אישום נתניהו לעמדת ב"כ נתניהו, החקירה בוצעה ללא אישרים במהיועץ המשפטי לממשלה, או בחריגה מהם, ועל כן יש לבטל את האישום בתיקים 1000 ו-4000.
16 18/01/2021 תשובה לאישום מוזס בין היתר טוען מוזס כי השיחה עם נתניהו היא "לובניג" לגיטימי בין כלי תקשורת לבין מחוקק.
2 18/01/2021 בקשת עיון פורום נאמני ארץ ישראל בליכוד פורום נאמני ארץ ישראל בליכוד מבקש לעיין בתיק באמצעות נט המשפט לאור עיקרון פומביות הדיון.
15 18/01/2021 תשובה לאישום אלוביץ בין היתר טוען אלוביץ' כי התערבותו בתכנים של ואללה נועדה לאזן את הקו הקיצוני והקטנוני נגד נתניהו ולא היתה תמורה של שוחד.
12 18/01/2021 תשובה לאישום אלוביץ איריס אלוביץ טוענת שהיכרותה עם נתניהו רופפת, פגשה אותו במפגשים חברתיים בין בני זוג, ומעולם לא ניהלה איתו שיחות בנושאים עסקיים או רגולטוריים.
2 19/01/2021 העברת חומר חקירה לבית המשפט מדינת ישראל המדינה מודיעה כי היא מעבירה חומר בנושא תיק 1000 הישן לבית המשפט, וכי ישנו ארכז חומר מודיעיני בנושא זה.
26 20/01/2021 בקשה לעיכוב ואיחוד תיקים נתניהו נתניהו מבקש כי שמיעת העדויות תעוכב אד אשר יוגשו כתבי אישום נגד התאגידים בזק, ואללה, וידיעות, ששמם נקשר בפרשה.
2 20/01/2021 תשובה לבקשת עיון מדינת ישראל המדינה מותירה את הבקשה לשיקול דעת בית המשפט תוך שהיא מצביעה שבעבר התבקשה בקשה דומה ולא השתנו הנסיבות מאז.
5 20/01/2021 בקשה לקבל תמלילים מתוקנים אלוביץ ב"כ אלוביץ מבקשים כי המדינה תודיע להם על כל הטעויות הידועות לה בתמלול החקירות, ולהעביר לידם תמלילם מתוקנים.
5 21/01/2021 תשובה לבקשה לדחות את שמיעת הראיות מדינת ישראל לדעת המאשימה, איחוד תיקים היא רשות ולא חובה, מה גם שטרם הוגשו כתבי אישום נגד התאגידים.
2 21/01/2021 תשובה לבקשה להעביר לחומר לעיון בית המשפט מדינת ישראל לדעת המדינה, אחרי הערר לבית המשפט העליון, יש להביא את חומר החקירה בתיק "1000 הישן" למותב העיקרי שדן בתיק.
4 21/01/2021 בקשה לקיים דיון בעניין אישום התאגידים נתניהו לדברי ב"כ נתניהו, נוכח תשובת המדינה יש לקיים דיון בנושא צירוך התאגידים למשפט.
8 22/01/2021 בקשה למתן צו להמצאת מסמכים אלוביץ ב"כ אלוביץ דורשים כי בית המשפט יורה למדינה למסור את כל התכתובות וצאפ בין השופטת פוזננסקי כץ ובין החוקר מהרשות לניירות ערך.
5 24/01/2021 בקשה להסיר השחרה מאישורי היעומ"ש נתניהו ב"כ נתניהו טוענים כי הושחרו חלקים של אישורי היועמש שהם חלק אינטגרלי מהאישור ולא תרשומת פנימית של הפרקליטות.
2 25/01/2021 תשובה לתגובת המאשימה נתניהו נתניהו מבקש כי חומר החקירה שעלול להכתימו יובא לעיון מותב אחר - אם לא, יוותר על הבקש כי החומר יימסר לו.
2 25/01/2021 תשובה לבקשת עיון אלוביץ אלוביץ מתנגדים לבקשת עיון.
2 25/01/2021 תשובה לבקשת עיון נתניהו לעמדת נתניהו בקשת עיון צריכה להיות למסמכים ספציפיים. בכפוף לכך הוא מותיר את ההכרעה בידי בית המשפט.
2 25/01/2021 תשובה לבקשת עיון מוזס מוזס מתנגד לבקשת העיון, בין היתר כי העיון יפגע בפרטיותו והוא אינו נבחר ציבור.
18 26/01/2021 בקשה לעיון חוזר אלוביץ הסנגורים טוענים כי המדינה טרם העבירה את סדר העדים ואת המסמכים כמצוות בית המשפט.
8 27/01/2021 תשובה לבקשת לביטול אישום מדינת ישראל התיקים היו תחילה על חשדות אחרים מאלה שלגיבהם הוגש כתב אישום והוצג אישור היומעש. אם נפל פגם, אז יש להחיל את כלל הבטלות היחסית.
7 27/01/2021 תשובה לבקשה למחוק סעיפים מהאישום מדינת ישראל לעמדת המדינה נתניהו נהג להשיב בחקירותיו כי אינו זוכר ובכך עמדה המדינה בחובתה לחקור אותו באזהרה.
41 28/01/2021 בקשה להעביר חומר חקירה נתניהו ב"כ נתניהו מבקשים כי המדינה תעביר לידה חומר חקירה בעניין העיתונאי בן כספית, שלטענתם המדינה הפעילה עליו לחצים כבדים שימסור מידע שברשותו.
8 01/02/2021 תגובה לתשובת המדינה אלוביץ משהתברר כי תכתובות הוצאפ של השופטת פוזננסקי עם חוקר רשויות המס נמצעים בפרקליטות המדינה, אין להידרש לטענותיה האחרות של המדינה.
6 01/02/2021 תשובה לבקשה למסור ראיות מדינת ישראל המדינה מודיעה כי ההתכתבויות הוצאפ של פרשת השופטת פוזננסקי כ"ץ נמצאות בידיה של פרקליטות המדינה, אך מוסיפה להתנגד למסירתה.
3 03/02/2021 תשובה תגובה לבקשה לעיון חוזר אלוביץ על המדינה להעביר להגנה רשימת העדים וסדר העדתם.
3 03/02/2021 תשובה לבקשה לעיון חוזר מדינת ישראל בית המשפט קבע שהעברת רשימת עדים וסדר העדתם בקבוצות זה פתרון מספק ואין מקום לעיין מחדש בהחלטה זו.
7 03/02/2021 בקשה דחופה למתן הוראות אלוביץ מבקשים הוראות אחרי שלא הצליחו להגיע להסכמות עם התביעה באשר לאופי הבדיקה של הטלפון של העד אילן ישועה.
2 04/02/2021 תשובת המאשימה לבקשה לקבל חומר חקירה מדינת ישראל החומר הרלבנטי הועבר, החומר הלא רלבנטי הושחר. המדינה לא תאשר ולא תכחיש דבר בקשר לחומר מודיעיני.
5 04/02/2021 תשובת לתגובת המדינה נתניהו מצביע על פגמים מרובים שנפלו בהתנהלות המדינה עד כה - לטענתו המדינה כלל לא הכחישה שהמשפט שהושחר מכיל הסתייגות מאישור היועמ"ש.
4 04/02/2021 תשובה לבקשה לפי סעיף 74 מדינת ישראל אין להיעתר לבקשה למסור את כל המסמך שכן לדעת המדינה כבר נמסר האישור של היועמ"ש פעולה שמהווה פתיחה בחקירה נגד ראש הממשלה.
140 04/02/2021 בקשה לפסילת ראיות נתניהו לפסול ראיות שנאספו ללא צו חיפוש מתאים או על ידי חוקרי הרשות לניירות ערך כאשר החדש לא קשור לחוקים של הרשות לניירות ערך.
3 04/02/2021 תשובה לבקשת נאשמים 2 ו-3 לפי סעיף 74 מדינת ישראל לטענת המדינה, אין חובה לחזור ולבדוק את התמלילים ולתקן אותם.
2 04/02/2021 תשובה לבקשה להעביר חומר חקירה מדינת ישראל מבן כספית נגבתה עדות אחת, החלקים הרלבנטיים נמסרו להגנה. המדינה ללא תתיחס לחומר מודיעין.
2 04/02/2021 מכתב לפרקליטות המדינה בועז בן צור לדעת עו"ד בן צור המכתב מהפרקליטות הוא נסיון התערבות במתחם הייצוג.
2 04/02/2021 מכתב בנושא קשר עם עדי תביעה היועץ המשפטי לממשלה היועמ"ש מבקר את בן צור על השתלחותו בפרקליטות, בין היתר על כך שכינה את כתב האישום נפסד.
1 04/02/2021 מתכב תשובה ליועץ המשפטי בועז בן צור בין השאר טוען בן צור, כי אל לה לרשות התביעה לתת הוראות לסנגורים.
2 05/02/2021 הודעה ובקשה מטעם המבקש נתניהו בעקבות החלטת העליון כי הטלפון של אילן ישועה ייבדק על ידי מומחה מטעם ההגנה (תחת פיקוח של רשות החקירה) מתנגד המבקש כי החומר שיופק יועבר למדינה.
1 05/02/2021 הודעת על טעות סופר מדינת ישראל המדינה מתקנת את התאריכים של אישורי היועמ"ש בבקשה אחרת.
5 05/02/2021 תשובה לשתובת המדינה בנושא השחרות נתניהו ב"כ נתניהו מציין, בין היתר, כי המדינה לא הכחישה כי החלק שהושחר הוא כאמור בחדשות, ולכן הוא חלק מגדר האישור.
3 07/02/2021 בקשה לאפשר נוכחות עיתונאים נטעאל בנדל דורש לאפשר נוכחות עיתונאים בעיתון, ולא לשדר לאולם סמוך, בין היתר לאפשר לעיתונאים את החופש להביט לאן שירצו במהלך הדיון.
3 07/02/2021 תגובה לתשובת המדינה אלוביץ טוענים כי מומחה מטעמם רשאי לבדוק עצמאית את הטלפון של העד אילן ישועה ורשויות החקירה רק יפקחו.
2 07/02/2021 עמדת העותר בנושא זהות המותב נתניהו מבקשים כי המותב העיקרי הוא זה שיעיין שבמסמכים מושחרים.
7 07/02/2021 תגובת המאשימה לבקשה למתן הוראות מדינת ישראל לעמדת המדינה, לשון החוק מחייבת כי ככל שמומחי ההגנה יאספו חומר מהטלפונים הסלולריים, הטיפול בהם יהיה כחומר חקירה, ולכן יהיה גם בידי המדינה.
1 07/02/2021 הודעה על העברת חומר לעיון בית המשפט מדינת ישראל המדינה מודיעה כי העבירה לעיון בית המשפט שיחות הוצאפ בין פוזננסקי כץ לבין החוקר.
2 07/02/2021 הבהרה בעקבות עתירה נוספת לגילוי ראיה מדינת ישראל המדינה מותירה לשיקולו של בית המשפט את זהות המותב, אך טוענת שככל שיועבר למותב אחר, יש להעביר לכב' השופט רומנוב.
1 07/02/2021 מכתב ליושב ראש ועדת הבחירות יאיר גולן ח"כ גולן דורש כי יינקטו צעדים למנוע נאום שהוא בגדר תעמולת בחירות בתוך בית המשפט, או שידורו ככל שיתקיים בחוץ.
1 08/02/2021 בקשה לסילוק על הסף נוב יקיר פעיל הליכוד נוב יקיר מבקש למחוק את התיק כי לטענתו מדובר בתיק מופרך לא שיוויוני.
121 08/02/2021 פרוטוקול מדינת ישראל פרוטוקול הדיון, בין היתר מודה הפרקליטה ליאת בן ארי כי האישורים לא כתובים בצורה מיטבית (דף 566 שורה 17).
2 10/02/2021 בקשה למתן החלטות נתניהו בקשה למתן החלטות תלויות ועומודת, בין היתר של מסירת חקירת בן כספית כשהיא לא מושחרת.
3 10/02/2021 הודעה ובקשה בקשר ל(היעדר) אישורי היועמ"ש נתניהו מבוקש להעביר לבית המשפט מסמכים לא מושחרים בקשר לתיק 1000, כי לדעת הסנגור בית המשפט יווכחי כי לא מדובר באישורים לפתוח בחקירה בתיק 1000.
1 10/02/2021 בקשה לשידור הדיון אברהם בלוך אברהם בלוך, הכתב המשפטי של סרוגים, מבקש לשדר את המשפט במהלך תקופת הבחירות.
1 10/02/2021 בקשת היתר אברהם בלוך טופס בקשת היתר מעט העיתונאי אברהם בלוך.
3 10/02/2021 הודעה בנוגע לבקשה למחוק סעיפי האישום נתניהו נתניהו מסכים שהבקשה למחוק סעיפי אישום בגלל שלא נחקר בהם תידון אחרי שמיעת הראיות.
2 14/02/2021 הבהרה מדינת ישראל המדינה מבהירה שאת חומר בתיק 1000 העבירה לנאשמים, בתיק 1000 הישן לעיון בית המשפט, ולגבי יתר החומרים שהתבקשו, אם הם קיימים אינם נמצאים בידיה.
2 15/02/2021 בקשה לא להלות חומר לנט המשפט נתניהו הואיל ותלויה ועומדת בקשה לפסילת ראיות, מבוקש כי המסמך לא יעלו לנט המשפט פן תיחשפנה ראיות לא קבילות בפני העדים.
5 15/02/2021 תגובה לבקשה בעניין אישורים בתיק 1000 מדינת ישראל לעמדת המדינה היועמ"ש ליווה את החקירות וירד לפרטים הרבה מעבר לנדרש על פי החוק.
1 16/02/2021 בקשה בהמשך להחלטת בית המשפט נתניהו טרם מסירת האישורים הלא מושחרים לבית המשפט, תמסור המאשימה את עמדתה בקשר לאמור בהם. אם קטעים כוללים אישורים מבוקש כי החומר יועבר לעיון ההגנה.
10 16/02/2021 הודעה מטעם המאשימה מדינת ישראל המדינה תעביר את רוב ועיקר הראיות הקשורות לעד אילן ישועה אולם שומרת לעצמה הזכות להוסיף ככך שיעלה צורך במהלך שיחות ריענון עד.
2 16/02/2021 הודעה מטעם המאשימה 16/02/2021 המדינה תעביר את רוב ועיקר הראיות הקשורות לעד אילן ישועה אולם שומרת לעצמה הזכות להוסיף ככך שיעלה צורך במהלך שיחות ריענון עד.
2 16/02/2021 הודעה מטעם המאשימה מדינת ישראל נוכח היקף המוצגים לא עלה בידח המאשימה להגישם לנט המשפט.
64 18/02/2021 פרוטקול דיון בנושא הסדר ניגוד עניינים בית המשפט העליון בין היתר נסוב הדיון סביב השאלה האם יש השתק לראש הממשלה שכן בעתירה קודמת הצהיר שיקבל על עצמו הסדר ניגוד עניינים.
2 21/02/2021 החלטה בנושא חומר חקירה בית המשפט בית המשפט מורה להעביר חלק מחומר החקירה לנאשמים, בנושא בן כספית תינתן החלטה נפרדת.
8 22/02/2021 החלהת על אי ביטול אישום בית המשפט נפל פגם בנתנהלות היועמ"ש, אולם לא נמצאה עילה מבוררת לביטול האישום או פסילת ראיות בטרם נשמעו הראיות.
1 22/02/2021 החלטה על מועדי הדיון בית המשפט הדיונים יתקיימו שלושה ימים בשבוע החל מה-5 באפריל.
2 22/02/2021 החלטה על הבקשה לפסילת ראיות בית המשפט הבקשה נדחית לעת עתה תוך ששמורה לנאשמים הזכות לעתור לפסילת הראיות אם וכאשר תוגשנה לתיק.
16 24/02/2021 בקשה להתיר שידור רשת מדיה בקשת רשת ורביב דרוקר להתיר את שידור תעיוד חזותי וקולי של חקירת שעיה סגל.
1 25/02/2021 החלטה בנושא שידור בית המשפט בקשה לשדר עדות שעיה סגל נדחת.
2 25/02/2021 בקשה בעניין ראיות חסויות נתניהו בקשת נתניהו לקבוע דיון בעתירה נוספת ליגלוי ראיות חסויות.
2 28/02/2021 בקשת עדכון נתניהו מבקשים שבית המשפט יאסור על פרסום חומר חקירה של שעיה סגל ז"ל בתוכנית המקור של רביב דרוקר.
4 28/02/2021 בקשת עיון מחדש נתניהו מבקשים כי בית המשפט יעיין מחדש בהחלטתו לאפשר לעיתונאי רביב דרוקר לפרסם את חקירות שעיה סגל ז"ל.
2 01/03/2021 הודעה מדינת ישראל הודעה על הגשת תיק מוצגים.
1 02/03/2021 בקשה להרשאות בנט המשפט נתניהו בקשת משרדו של חדד לתת הרשאות בנט המשפט למשרד רוט שנהר.
3 02/03/2021 תגובת המדינה לבקשה להתיר שידור מדינת ישראל תגובת המדינה לעיון חוזר בבקשת רשת להתיר את שידור חקירת שעיה סגל.
1 02/03/2021 הודעה על טעות מדינת ישראל הודעה כי נפלה טעות ברשימת המוצגים שהוגשו ולכן תוגש מחדש הרשימה.
5 02/03/2021 תגובה לבקשה לעיון מחדש רשת מדיה תגובת רשת ודרוקר לבקשה לעיון מחדש בבקשה לשידור חקירת שעיה סגל.
45 02/03/2021 עתירה נוספת לגילוי ראיות חסויות נתניהו עתירה לגילוי ראיות בעניין מו"מ בין המשטרה לארי הרו ובעניין צו חדירה לטפל בנייד של הרו.
10 02/03/2021 תגובה לבקשה לפסילת ראיות נתניהו בקשה לפסילת ראיות שהושגו בחיפוש לא חוקי לכאורה בחומרי מחשב בתיק 4,000.
43 03/03/2021 תגובה לבקשה לעיון מחדש נתניהו תגובת נתניהו לבקשה לעיון מחדש בהחלטת בית המשפט בעניין שידור חקירת שעיה סגל.
1 03/03/2021 תגובת המאשימה לעיון בית המשפט מדינת ישראל תגובת המדינה שאין לה התנגדות כי בית המשפט יצפה בהקלטת חקירת שעיה סגל לצורך מתן החלטה בבקשה להתיר שידורה.
2 03/03/2021 תגובה לתשובה לעיון מחדש בשידור נתניהו תגובה לתשובה לבקשה לעיון מחדש בהחלטת בית המשפט בנושא שידור חקירת שעיה סגל.
2 04/03/2021 תשובת מאשימה לקבלת חומרי חקירה מדינת ישראל תשובת המדינה לבקשת לקבל מסמכים שהתקבלו מתמיר פרדו.
1 07/03/2021 החלטה בית המשפט דחיית בקשת רשת לשידור חקירת שעיה סגל.
2 07/03/2021 בקשה לפטור מהתייצבות נתניהו בקשת נתניהו לפטור מהתייצבות לדיון בעתירה לגילוי ראיות חסויות.
2 10/03/2021 הודעה על המותב שידון בחומרים על פרדו נתניהו נתניהו מבקשה להעביר את הבקשה לקבלת חומרי חקירה בעניין תמיר פרדו למותב אחר כדי שהמותב לא ייחשף לחומרים לא קבילים.
2 15/03/2021 בקשה לקבל מראש רשימת מסמכים נתניהו מבקשים לקבל מראש רשימת ראיות שתוגשנה לעד אילן ישועה על מנת שההגנה תוכל להחליט ולהודיע על איזה ראיות אין התגדות שהמדינה תגיש.
5 15/03/2021 תשובה לתגובת המאשימה נתניהו ב"כ נתניהו טוען כי טענת היועמ"ש במזכר לפיו אישר לחקור את תיק 1000 בימים 26.6.16 ו-6.7.16 אינה נכונה.
2 15/03/2021 בקשה בעניין סריקת מוצגים נתניהו מבקשים כי ראיות לא יסרקו לנט המשפט כי אז יהפכו לפומביות ועדים ייחשפו לראיות אולי בלתי קבילות.
2 15/03/2021 בקשת הבהרה מטעם המאשימה מדינת ישראל המאשימה שואלת האם להעלות את התיקים לנט המשפט, כי אז יהיו זמינים לעיון בפני הציבור הרחב.
2 15/03/2021 הודעה מדינת ישראל הודעה על העברה לעיון בית המשפט של דוח תשאול וזיכרון דברים.
2 15/03/2021 בקשה לדחיית מועד דיון נתניהו בקשה בהסכמה לדחיית מועד דיון בעקבות דיון אחר שהח״מ נדרש להגיע אליו.
2 15/03/2021 בקשה בעניין תיק מוצגים וקביעת דיון אלוביצ׳ים האלוביצ׳ים מבקשים מבית המשפט להורות למדינה להעביר פירוט לגבי מוצגים שיוגו כדי שיוכלו לקיים דיון.
94 18/03/2021 עתירה לגילוי ראיה חסויה בעניין בן כספית נתניהו ההגנה מבקשת מבית המשפט להורות על הורדת החיסיון בנוגע לחומר החקירה שקשור להיותו של בן כספית מקור משטרתי.
7 21/03/2021 דברים שמסר ישועה בראיונות לקראת עדותו מדינת ישראל דברים שמסר אילן ישועה בראיונות לקראת עדותו.
24 21/03/2021 בקשה בעניין הראיונות שבוצעו לאילן ישועה נתניהו נתניהו מבקשה מבית המשפט לקבוע שהמדינה אינה רשאית לבצע חקירה משלימה דרך הראיונות ועליה להעביר להגנה פירוט של הראיונות.
17 21/03/2021 בקשה בעניין הראיונות שבוצעו לאילן ישועה אלוביצ׳ים האלוביצ׳ים מבקשים מבית המשפט לפסול את הראיונות האלו.
11 22/03/2021 בקשה לגילוי חומר חקירה אלוביצ׳ים ההגנה מבקשת שבית המשפט יורה למדינה להעביר פירוט של דיונים והחלטות שנגעו להחלטה לא לחקור תחת אזהרה את אילן ישועה כפי שפורסם בגלובס.
1 22/03/2021 הודעה בנוגע לקבלת חומרים על תמיר פרדו נתניהו הודעה בנוגע לקבלת חומרים על תמיר פרדו.
1 25/03/2021 בקשה לשדר את הדיון גונן בן יצחק גובן בן יצחק, עו"ד, מבקש מנשיא בית המשפט המחוזי כי דיוני ההוכחות ישודרו.
6 30/03/2021 בקשה לפטור מהתיצבות נתניהו נתניהו מבקש פטור מהתיצבות בעדותו של אילן ישועה מהטעם שלא קיימת היכרות בין השניים.
13 30/03/2021 בקשה דחופה מהמזכירות אלוביץ מתלוננים שבקשה שהוגשה הוכנסה בטעות לתיק אחר, מבקשים לתקן את המצב שנוצר.
29 30/03/2021 תגובה לבקשות בעניין ראיון העד אילן ישועה מדינת ישראל לטענת המאשימה העד אילן ישועה נחשף אך ורק לחומר שנמצא בידי המאשימה ולא נפל כל פגם בהליל הריענון.
4 31/03/2021 תשובה לתגובה בעניין ראיונות עד אלוביץ לדעת ב"כ אלוביץ, אין בתשובה המאשימה כל התיחסות קונקרטית לטענות שהועלו.
2 01/04/2021 הודעה בנוגע לחקירת אילן ישועה אלוביצ׳ים האלוביצ׳ים טוענים שהמדינה צריכה לייחד את החקירה הראשית של אילן ישועה רק לשלאלות שהועלו במסגרת הודעותיו במשטרה ולא שעלו בזמן הראיון הנוסף.
5 01/04/2021 בקשה לפרסם קטעי אודיו ווידאו חברת החדשות בקשה לפרסם קטעי אודיו ווידאו שיוקרנו או יושמעו במסגרת דיוני ההוכחות בתיק.
5 01/04/2021 תשובה לבקשת פטור מהתייצבות מדינת ישראל לא מתנגדים לאי התייצבות, זולת לדברי הפתיחה של התביעה, בכפוף לכך שלא יועלו טענות בהמשך בקשר לאי התייצבות.
1 01/04/2021 בקשה להצטרף להיתר פרסום תאגיד השידור תאגיד השידור מצטרף לבקשה, מנימוקיה, להתיר לפרסם קטעי וידאו ואודיו.
24 02/04/2021 בקשה בקשר לראיונות ריענון עד נתניהו ב"כ נתניהו טוענים שהתנהלות המדינה חורגת מהמקובל והיא בגדר השלמת חקירה.
1 04/04/2021 בקשה לצלם את נאום הפתיחה של התובעת חברת החדשות 13 בקשה לצלם את נאום הפתיחה של התובעת ליאת בן ארי.
8 04/04/2021 תגובת המדינה לבקשה אלוביצ׳ים מדינת ישראל עמדת המדינה היא שיש לדחות את בקשת האלבוצ׳ים לגילוי חומרי חקירה בנוגע לאילן ישועה.
10 04/04/2021 דרישה לפומביות הדיון ובקשת רשות צילום פורום נאמני ארץ ישראל בליכוד דרישה לפומביות הדיון ובקשת רשות צילום.
9 04/04/2021 תשובה לתגובה המאשימה בעניין ריענון עדים נתניהו ב"כ נתניהו טוענים כי תשובת המאשימה נעדרת כל התיחסות לעניין המרכזי שהוא חריגה מהמסגרת המקובלת לביצוע ראיונות ריענון עם עדים.
1 04/04/2021 הודעה בעניין מסמכי תמיר פרדו נתניהו ב"כ נתניהו מגיש לבית המשפט חומר חקירה מושחר בעניין תמיר פרדו במעטפה סגורה.
2 04/04/2021 תשובה לתגובה לפטור מהתייצבות נתניהו חובת הסנגוריה להתיחס, ובמקרים המתאימים לבקר, את המאשימה.
2 04/04/2021 תשובה לבקשה להיתר עיון בקטעי וידאו מוזס לדעת ב"כ של מוזס לא ניתן לפרסם חומר חקירה גם אחרי שהוצג בבית המשפט.
2 04/04/2021 תשובה לבקשה להיתר עיון בקטעי וידאו אלוביץ בני הזוג אלוביץ מתנגדים להיתר עיון בקטעי וידאו. לטעמם הדבר עלול לבייש ולפגוע שלא לצורך בנאשמים ולהשפיע על עדים אחרים.
1 04/04/2021 בקשה להצטרף לבקשה לפרסום קטעי וידאו חברת החדשות ערוץ 13 אביעד גליקמן וברוך קרא מצטרפים לבקשה כי יפורסמו קטעי וידאו שיוצגו במהלך הדיון.
2 04/04/2021 תגובה לבקשת עיון של גיא פלג מדינת ישראל הדיון הוא פומבי, והמבקש מחזיק בהיתר עיון, כך שמותר לו לפרסם הכל, אולם אין זה מתפקיד המאשימה להעביר לו את החומר.
12 05/04/2021 דברי פתיחה של המאשימה מדינת ישראל עו"ד ליאת בן ארי אומרת כי לא מדובר בתיק בעניין אופי סיקור אלא על שהמאשימה תספק חרך הצצה לסחר מושחת בכח שלטוני.
9 05/04/2021 דברי פתיחה של המאשימה מדינת ישראל עו"ד ליאת בן ארי אומרת כי לא מדובר בתיק בעניין אופי סיקור אלא על שהמאשימה תספק חרך הצצה לסחר מושחת בכח שלטוני.
125 05/04/2021 פרוטוקול הדיון מיום 05/04/2021 בית המשפט פרוטוקול הדיון. עד התביעה אילן ישועה מסביר על פעילותו כמנכ"ל וואללה.
125 05/04/2021 פרוטוקול הדיון מיום 05/04/2021 בית המשפט פרוטוקול הדיון. עד התביעה אילן ישועה מסביר על פעילותו כמנכ"ל וואללה.
2 05/04/2021 בקשת עיתונאים לפומביות הדיון עיתונאים בקשת העיתונאים בלוך, לוין, טויזר, אלטמן ושפירא להקים תשתית מקצועית ולהעביר להם חומרי אודיו ווידאו שמשודרים בדיון.
2 05/04/2021 בקשה בשל פגיעה בפומביות הדיון אברהם בלוך מבקשים כי מנהל בית המשפט תספק תשתית ראויה לשידור המשפט, וכי המאשימה תעביר באופן אקטיבי מוצגים.
2 05/04/2021 בקשה לפטור מהתיצבות מוזס מוזס מבקש פטור מהתיצבות לדיונים על תיק 4000 בהם הוא לא נאשם.
11 05/04/2021 בקשה לעיון ערנות לזכויות אדם (ע"ר) מבקש כל החלטות שניתנו בפרוטוקול שאינן אסורות בפרסום. לדעת המבקש זאת זכות יסוד שאין צורך להגיש בשבילה בקשה או לנמק.
5 06/04/2021 בקשה לקיום זכות העיון בתום לב ערנות לזכויות אדם (ע"ר) מבקשים כי המזכירות תקלוט את הבקשות של מבקשי העיון בתום לב.
1 06/04/2021 בקשה לדחות דיון איתמר לוין מבקשים לדחות דיון או להורות על התחלה מאוחרת על מנת לסקר את טקס הפרישה של שופט העליון חנן מלצר.
142 06/04/2021 פרוטוקול הדיון מיום 06/04/2021 בית המשפט בין היתר דנים על ראיונות עדים והאם בית המשפט יתן הנחיה כללית צופה פני עתיר או על ההגנה להגיש בקשות נקודתיות. הסנגורים אומרים שיגישו בג"ץ.
1 07/04/2021 בקשה לחתום את הפרוטוקולים אברהם בלוך העיתונאי מבקש מהשופטים לחתום את הפרוטוקולים על מנת שיהיו זמינים בנט המשפט.
2 07/04/2021 החלטה בית המשפט פתיחת בקשת עיון של ערנות לזכויות אדם (ע"ר).
153 07/04/2021 פרוטוקול הדיון מיום 07/04/2021 בית המשפט חקירתו הראשית של אילן ישועה.
153 07/04/2021 פרוטוקול הדיון מיום 07/04/2021 בית המשפט חקירתו הראשית של אילן ישועה.
153 07/04/2021 פרוטוקול הדיון מיום 07/04/2021 בית המשפט חקירתו הראשית של אילן ישועה.
15 10/04/2021 תגובה לתשובה המאשימה ונאשמים גיא פלג עומדים על כך שלאחר הצגת החומר בדיון ראיות הוא מותר לפרסום. דורשים לחיים את הפרקליטות להעביר את החומר.
1 10/04/2021 בקשה לקבל ראיה מוקלטת אמוץ שפירא מבקשים לקבל את ההקלטה של השיחה בין סטלה הנדלר לאילן ישועה שהוצגה על ידי המאשימה.
22 11/04/2021 החלטה בערר בית המשפט העליון בית המשפט העליון מקבלת חלקית את הערער של נתניהו ומורה למדינה להעביר, בין היתר, רשימה של מסמכים הקיימים בתיק 1000 הישן.
22 11/04/2021 פסק הדין בע"פ 1965/21 בית המשפט העליון פסק דין בערעור על העברת חומרי חקירה לפי ס' 74 לחסד"פ.
4 11/04/2021 בקשה לפומביות הדיון ומניעת הטרדה מאיימת פורום נאמני ארץ ישראל בליכוד בקשת הפורום להתיר את הכניסה לאולמות הדיון כמו כן למנוע משוטרי להב 433 לכאורה להיות נוכחים באולם הדיונים.
147 12/04/2021 פרוטוקול הדיון מיום 12/04/2021 בית המשפט חקירתו הראשית של אילן ישועה.
147 12/04/2021 פרוטוקול הדיון מיום 12/04/2021 בית המשפט חקירתו הראשית של אילן ישועה.
147 12/04/2021 פרוטוקול הדיון מיום 12/04/2021 בית המשפט חקירתו הראשית של אילן ישועה.
69 13/04/2021 פרוטוקול הדיון מיום 13/04/2021 בית המשפט חקירתו הראשית של אילן ישועה.
69 13/04/2021 פרוטוקול הדיון מיום 13/04/2021 בית המשפט חקירתו הראשית של אילן ישועה.
69 13/04/2021 פרוטוקול הדיון מיום 13/04/2021 בית המשפט חקירתו הראשית של אילן ישועה.
7 14/04/2021 צירוף ראיה ת/75 בית המשפט צירוף ראיה של התכתבויות דוא"ל של ישועה עם רשות ניירות ערך הכוללות את הקלטות השיחות שאותרו בטלפון.
2 14/04/2021 המצאות החלטה בעניין שעיה סגל בית המשפט המצאות של החלטת בית המשפט בעניין שידור חקירת שעיה סגל.
90 19/04/2021 פרוטוקול הדיון מיום 19/04/2021 בית המשפט חקירתו הראשית של אילן ישועה.
77 20/04/2021 פרוטוקול הדיון מיום 20/04/2021 בית המשפט חקירתו הראשית של אילן ישועה והחלטות נוספות.
77 20/04/2021 פרוטוקול הדיון מיום 20/04/2021 בית המשפט חקירתו הראשית של אילן ישועה.
12 25/04/2021 פסק הדין בע"פ 1682/21 בית המשפט פסק הדין של בית המשפט העליון בעניין שידור חקירתו של שעיה סגל.
30 03/05/2021 פרוטוקול הדיון מיום 03/05/2021 בית המשפט דיון בבקשות שונות.
4 03/05/2021 החלטה בית המשפט העליון בית המשפט העליון דוחה את הערעור של פורום נאמני אדץ ישראל בליכוד לשדר בשידור חי את הדיון.
183 04/05/2021 פרוטוקול הדיון מיום 04/05/2021 בית המשפט חקירתו הנגדית של אילן ישועה - בין היתר בנושא הכיסוי שניתן לשמלה שלבשה שרה נתניהו.
1 04/05/2021 פרוטוקול הדיון מיום 04/05/2021 בית המשפט דף אחד.
164 05/05/2021 פרוטוקול הדיון מיום 05/05/2021 בית המשפט חקירתו הנגדית של אילן ישועה - בין היתר על מערכת היחסים הקשה עם ינון מגל וצוות ווללה סלבס - המכונים העקרבים.
1 05/05/2021 פרוטוקול הדיון מיום 05/05/2021 בית המשפט דף אחד.
7 06/05/2021 החלטה בית המשפט העתק פרוטוקולים שכותרתם "החלטה".
1 06/05/2021 החלטה בית המשפט המבקש (יוסף צ'רניק) רשאי לקבל את כל חלקי הפרוטוקול שכותרתם "החלטה".
3 06/05/2021 החלטות פרוטוקול בית המשפט לבקשת יוסף צ'רניק בית המשפט מוסר לו חלקים מהפרוטוקול שהכותרת שלהם הוא "החלטה".
79 10/05/2021 פרוטוקול הדיון מיום 10/05/2021 בית המשפט חקירתו הנגדית של אילן ישועה - בין היתר על התנהלות מול משרד ראש הממשלה וחברת בזק.
1 10/05/2021 פרוטוקול הדיון מיום 10/05/2021 בית המשפט דף אחד.
114 11/05/2021 פרוטוקול הדיון מיום 11/05/2021 בית המשפט חקירתו הנגדית של אילן ישועה - בין היתר בנושא העברת השליטה ביד 2.
98 12/05/2021 פרוטוקול הדיון מיום 12/05/2021 בית המשפט חקירתו הנגדית של אילן ישועה, בין היתר בנושא "פגישת השיבוש".
2 12/05/2021 פרוטוקול הדיון מיום 12/05/2021 בית המשפט דף אחד.
1 12/05/2021 פרוטוקול הדיון מיום 11/05/2021 בית המשפט דף אחד.
163 18/05/2021 פרוטוקול הדיון מיום 18/05/2021 בית המשפט חקירתו הנגדית של אילן ישועה. בין היתר נדון הקשר בין ואללה לבין ערוץ 10.
1 18/05/2021 החלטה בית המשפט החלה חקירתו הנגדית של העד אילן ישועה על ידי עו"ד מיכל רוזן-עוזר.
1 19/05/2021 פרוטוקול הדיון מיום 19/05/2021 בית המשפט דף אחד.
168 19/05/2021 פרוטוקול הדיון מיום 19/05/2021 בית המשפט חקירתו הנגדית של אילן ישועה.
2 23/05/2021 החלטה בית המשפט בית המשפט נתן החלטה בנושא השחרת פרוטוקול דיון ומסמכים עליהם הוטל חיסיון.
146 24/05/2021 פרוטוקול הדיון מיום 24/05/2021 בית המשפט חקירתו הנגדית של אילן ישועה.
149 25/05/2021 פרוטוקול הדיון מיום 25/05/2021 בית המשפט חקירתו הנגדית של אילן ישועה.
139 26/05/2021 פרוטוקול הדיון מיום 26/05/2021 בית המשפט חקירתו הנגדית של אילן ישועה.
170 31/05/2021 פרוטוקול הדיון מיום 31/05/2021 בית המשפט חקירתו הנגדית של אילן ישועה.
21 01/06/2021 בקשה לגילוי חומרי חקירה נתניהו ואלוביצים בקשה לקבל את אנשי הקשר והתכתבויות בנייד של ישועה.
140 01/06/2021 פרוטוקול הדיון מיום 01/06/2021 בית המשפט חקירתו הנגדית של אילן ישועה.
167 02/06/2021 פרוטוקול הדיון מיום 02/06/2021 בית המשפט חקירתו הנגדית של אילן ישועה.
7 07/06/2021 תגובת המדינה לבקשה להעברת חומרי חקירה מדינת ישראל תגובת המדינה לבקשה לקבל אנשי קשר והתכתבויות של אילן ישועה.
168 07/06/2021 פרוטוקול הדיון מיום 07/06/2021 בית המשפט חקירתו הנגדית של אילן ישועה.
168 07/06/2021 פרוטוקול הדיון מיום 07/06/2021 בית המשפט חקירתו הנגדית של אילן ישועה.
140 08/06/2021 פרוטוקול הדיון מיום 08/06/2021 בית המשפט חקירתו הנגדית של אילן ישועה.
142 09/06/2021 פרוטוקול הדיון מיום 09/06/2021 בית המשפט חקירתו הנגדית של אילן ישועה.
3 11/06/2021 בקשת הבהרה מדינת ישראל בקשת הבהרה להחלטת בית המשפט מיום 2021.6.9.
137 14/06/2021 פרוטוקול הדיון מיום 14/06/2021 בית המשפט חקירתו הנגדית של אילן ישועה.
90 15/06/2021 פרוטוקול הדיון מיום 15/06/2021 בית המשפט חקירתו הנגדית של אילן ישועה.
135 16/06/2021 פרוטוקול דיון 16/06/2021 בית המשפט נמשכה חקירתו הנגדית של אילן ישועה על ידי עו"ד בועז בן-צור.
135 16/06/2021 פרוטוקול דיון 16/06/2021 בית המשפט חקירה נגדית של אילן ישועה.
-1 24/06/2021 בקשה להנחיות בנוגע לחיפוש מדינת ישראל בקשה דחופה למתן הנחיות מתכונת החיפוש במדיה דיגיטלית של אילן ישועה.
2 26/06/2021 תשובה לבקשה להנחיות החיפוש נתניהו ואלוביצ'ים תשובת נתניהו ובני הזוג אלוביץ' לבקשת המדינה למתן הנחיות בנוגע לחיפוש במדיה דיגיטלית של אילן ישועה.
4 27/06/2021 בקשת ארכה להעברת חומרי הגנה מדינת ישראל בקשת המדינה לארכה להעברת תוצרי החיפוש במדיה דיגיטלית של אילן ישועה.
3 28/06/2021 תשובה לבקשת ארכה להעברת חומרי ההגנה אלוביץ תשובת בני הזוג אלוביץ' לבקשת ארכה של המדינה להעברת תוצרי חיפוש במדיה דיגיטלית של אילן ישועה.
4 28/06/2021 תשובה לבקשת ארכה להעברת חומרי ההגנה נתניהו תשובת נתניהו לבקשת ארכה של המדינה להעברת תוצרי חיפוש במדיה דיגיטלית של אילן ישועה ולמתווה הדיונים.
3 28/06/2021 בקשת הארכה בנוגע להעברת חומרים מדינת ישראל בקשה להארכת מועד להעברת תוצרי חיפוש במדגיה דיגיטלית.
2 28/06/2021 תגובת אלוביץ׳ לבקשת הארכה אלוביץ׳ בני הזוג אלוביץ' מסכימים למתן ארכה להעברת חומרי החקירה.
3 28/06/2021 תגובת נתניהו לבקשת הארכה נתניהו נתניהו מסכים למתן ארכה.
1 30/06/2021 החלטה על פתיחת תל״פ בית המשפט החלטה על פתיחת תל״פ.
2 03/07/2021 תגובת לבקשת אורכה של המדינה נתניהו נתניהו מקבל את הבקשה.
4 04/07/2021 ערעור על החלטת המחוזי לא לעלות קבצי קול בית המשפט העליון ערעור על החלטת המחוזי לא לעלות קבצי קול של הקלטות דיונים לנט המשפט.
2 11/07/2021 תגובה לבקשת המדינה לאורכה אלוביצ׳ים מסכימים לבקשה לאורכה.
3 11/07/2021 בקשת אורכה להעברת תוצרי חיפוש דיגיטלי מדינת ישראל בקשת אורכה להעברת תוצרי חיפוש דיגיטלי אצל אילן ישועה כיוון שהרצת מילות החיפוש לוקח זמן ממושך.
2 15/07/2021 בקשה לביטול מועדי דיון מדינת ישראל בקשה לביטול מועדי דיון מטעמים אישיים של עד.
2 29/08/2021 תגובת המדינה לבקשת אלוביצ׳ים מדינת ישראל המדינה מסכימה לבקשת האלוביצ׳ים בנוגע לתיק המוצגים.
3 29/08/2021 הודעה על כוונה לבצע השלמת חקירה מדינת ישראל המדינה תעבור פרטנית על חלק מתכתובות הוואטסאפ והמסרונים של ישועה ועלחלק מתכתובות המייל שלו.
3 30/08/2021 הודעה לבית המשפט על השלמת חקירה מדינת ישראל הודעה על המשך חקירה לבחינה פרטנית של התכתבויות ושיחות של ישועה עם גורמים פוליטיים.
6 30/08/2021 תגובת אלוביצ׳ים להודעת המדינה אלוביצ׳ים בקשה מבית המשפט לא לאפשר את המשך החקירה של המדינה.
10 30/08/2021 תגובת נתניהו להודעת המדינה נתניהו נתניהו טוען שהמדינה אינה רשאית לבצע חקירה משלימה.
10 30/08/2021 תגובת המדינה להודעות נתניהו ואלוביצ׳ים מדינת ישראל המדינה טוענת שעל בית המשפט לדחות את טענות הנאשמים.
7 09/09/2021 הנחיות על חקירה לאחת הגשת כתב אישום פרקליט המדינה הנחיות פרקליט המדינה בנוגע להשלמת חקירה לאחת הגשת כתב אישום.
1 09/09/2021 בקשה לפטור מדיונים איריס אלוביץ׳ בקשה לפטור מדיונים.
6 09/09/2021 תגובה לכוונת המדינה לחקור את אלקלעי אלוביצ׳ים האלוביצ׳ים טוענים שהמדינה לא יכולה להמשיך לחקור את אבי אלקלעי.
5 10/09/2021 בקשה לקיום דיון בעקבות תגובת המדינה אלוביצ׳ים בקשה לקיום דיון בתגובת המדינה לעניין השלמת חקירה לאבי אלקלעי.
3 10/09/2021 בקשה למועד למתן תשובה לתגובת המדינה נתניהו בקשה למועד למתן תשובה לתגובת המדינה בנוגע להשלמת חקירה לאבי אלקלעי.
166 13/09/2021 פרוטוקול דיון 13/09/2021 בית המשפט חקירה נגדית של אילן ישועה.
166 13/09/2021 פרוטוקול דיון 13/09/2021 בית המשפט חקירה נגדית של אילן ישועה.
129 14/09/2021 פרוטוקול דיון 14/09/2021 בית המשפט חקירה נגדית של אילן ישועה.
129 14/09/2021 פרוטוקול דיון 14/09/2021 בית המשפט חקירה נגדית של אילן ישועה.
6 26/09/2021 החטלה לגבי בקשה לחקירה משלימה לאלקלעי בית המשפט בית המשפט דוחה את בקשה הנאשמים להורות למדינה לא לבצע חקירה משלימה לאבי אלקלעי.
162 29/09/2021 פרוטוקול דיון 29/09/2021 בית המשפט חקירה נגדית משלימה של אילן ישועה.
196 04/10/2021 פרוטוקול דיון 04/10/2021 בית המשפט חקירה נגדית משלימה של אילן ישועה.
147 05/10/2021 פרוטוקול דיון 05/10/2021 בית המשפט חקירה נגדית משלימה של אילן ישועה.
146 11/10/2021 פרוטוקול דיון 11/10/2021 בית המשפט חקירה חוזרת של אילן ישועה, תחילת חקירה ראשית של מר אבירם אלעד.
190 12/10/2021 פרוטוקול דיון 12/10/2021 בית המשפט סיום חקירה ראשית ותחילת חקירה נגדית של מר אבירם אלעד.
201 13/10/2021 פרוטוקול דיון 13/10/2021 בית המשפט חקירה נגדית של מר אבירם אלעד.
180 19/10/2021 פרוטוקול דיון 19/10/2021 בית המשפט חקירה נגדית של הגב׳ מיכל קליין.
177 20/10/2021 פרוטוקול דיון 20/10/2021 בית המשפט חקירה נגדית של הגב׳ מיכל קליין.
175 21/10/2021 פרוטוקול דיון 27/10/2021 בית המשפט חקירה נגדית של מר אבי ברגר לעו"ד ז'ק חן.
154 25/10/2021 פרוטוקול דיון 25/10/2021 בית המשפט חקירה של הגב׳ עמית אשל.
126 26/10/2021 פרוטוקול דיון 26/10/2021 בית המשפט סיום חקירה ראשית של מר אבי ברגר.
144 01/11/2021 פרוטוקול דיון 01/11/2021 בית המשפט המשך חקירה נגדית של מר אבי ברגר ע״י עו"ד ז'ק חן.
197 02/11/2021 פרוטוקול דיון 02/11/2021 בית המשפט חקירה נגדית של מר אבי ברגר לעו"ד בעז בן-צור.
45 03/11/2021 פרוטוקול דיון 03/11/2021 בית המשפט המשך חקירה נגדית של מר אבי ברגר.
57 08/11/2021 פרוטוקול דיון 08/11/2021 בית המשפט חקירה ראשית של עו"ד דרור שטרום ומר פליקס כהן.
4 16/11/2021 בקשה לחקירה פלילית בנוגע להדלפות משרד עורכי דין חדד רוט בקשה לפתיחה בחקירה לאיתור המדליפים של חשבונית עבור רכישת צמיד על ידי ג׳יימס פאקר.
19 16/11/2021 פרוטוקול דיון 16/11/2021 בית המשפט פרוטוקול דיון בהחלטה לבטל דיונים לשמיעת עדות של ניר חפץ.
1 21/11/2021 עדכון בנוגע לעדותו של ניר חפץ מדינת ישראל חפץ אמר שנתניהו לא שלח אותו לדבר עם פילבר בנושאי רגולציה הנוגעים לאלוביץ׳ .
114 22/11/2021 פרוטוקול דיון 22/11/2021 בית המשפט חקירה ראשית של ניר חפץ.
108 23/11/2021 פרוטוקול דיון 23/11/2021 בית המשפט חקירה ראשית של ניר חפץ.
79 24/11/2021 פרוטוקול דיון 24/11/2021 בית המשפט חקירה ראשית של ניר חפץ.
116 29/11/2021 פרוטוקול דיון 29/11/2021 בית המשפט חקירה ראשית של ניר חפץ.
125 30/11/2021 פרוטוקול דיון 30/11/2021 בית המשפט סיום חקירה ראשית ותחילת חקירה נגדית של ניר חפץ.
129 01/12/2021 פרוטוקול דיון 01/12/2021 בית המשפט חקירה נגדית של ניר חפץ.
109 06/12/2021 פרוטוקול דיון 06/12/2021 בית המשפט חקירה נגדית של ניר חפץ.
153 08/12/2021 פרוטוקול דיון 08/12/2021 בית המשפט חקירה נגדית של ניר חפץ.
144 13/12/2021 פרוטוקול דיון 13/12/2021 בית המשפט חקירה נגדית של ניר חפץ.
144 15/12/2021 פרוטוקול דיון 15/12/2021 בית המשפט חקירה נגדית של ניר חפץ.
206 20/12/2021 פרוטוקול דיון 20/12/2021 בית המשפט חקירה נגדית של ניר חפץ.
156 21/12/2021 פרוטוקול דיון 21/12/2021 בית המשפט חקירה נגדית של ניר חפץ.
71 22/12/2021 פרוטוקול דיון 22/12/2021 בית המשפט חקירה נגדית של ניר חפץ.
183 27/12/2021 פרוטוקול דיון 27/12/2021 בית המשפט חקירה נגדית של ניר חפץ.
152 28/12/2021 פרוטוקול דיון 28/12/2021 בית המשפט חקירה נגדית של ניר חפץ.
49 29/12/2021 פרוטוקול דיון 29/12/2021 בית המשפט סיום עדות של ניר חפץ.
115 12/01/2022 פרוטוקול דיון 12/01/2022 בית המשפט המשך חקירה נגדית של ניר שוורץ.
1 31/01/2022 בקשה לדחיית דיונים מדינת ישראל בקשה לדחיית דיונים בשל קורונה.
12 31/01/2022 בקשה בנוגע לשימוש הרשויות בתוכנות רוגלה אלוביצ׳ים בקשה בנוגע לשימוש רשויות האכיפה בתוכנות רוגלה במהלך החקירות הרלוונטיות לכתב האישום.
52 31/01/2022 בקשה בעניין שימוש בתוכנה מסוג פגסוס נתניהו נתניהו מבקש מבית המשפט להורות למאשימה להמציא כל חומר חקירה בנוגע לשימוש בפגסוס.
177 31/01/2022 פרוטוקול דיון 31/01/2021 בית המשפט חקירה ראשית של בועז סטמבלר.
177 31/01/2022 פרוטוקול דיון 31/01/2021 בית המשפט חקירה ראשית של בועז סטמבלר.
3 07/02/2022 בקשה לקבלת חומר חקירה אלוביצ׳ים בקשה מהמדינה להמציא רשימה מתוקנת של חומרי חקירה ולהעביר לתביעה.
2 07/02/2022 הודעת עדכון מטעם המאשימה מדינת ישראל לבקשת המדינה המשטרה ביצע בדיקה האם הוצאו או התבקשו צווי האזנת סתר מעבר לצווים בחומרי החקירה.
3 07/02/2022 תגובה לטענות ביחס לצווי האזנות סתר נתניהו ואיריס אלוביץ׳ הנאשמים טוענים שצווי האזנת הסתר לא הסמיכו את המשטרה לעשות שימוש ברוגלות.
119 07/02/2022 פרוטוקול דיון 07/02/2022 בית המשפט חקירה ראשית של עו״ד דנה נויפלד.
6 16/02/2022 תגובת המדינה לבקשות נתניהו ואלוביצ׳ים מדינת ישראל המדינה טוענת שנעשה שימוש מצומצם ביותר במערכת טכנולוגית לצורך מימוש צווים שיפוטיים להאזנת סתר לתקשורת בין מחשבים.
9 16/02/2022 תגובה מטעם המאשימה מדינת ישראל תגובת המדינה בנוגע לצווי חדירה למחשב בתיק 4000.
30 16/02/2022 עתירה לגילוי ראיה נתניהו ואלוביצ׳ים עתירה לגילוי ראיות חסויות בעקבות תגובת המדינה בנוגע לשימוש בתוכנת ריגול בתיק 4000.
126 28/02/2022 פרוטוקול דיון 28/02/2022 בית המשפט דיון בבקשת הנאשמים לגילוי חומר חקירה ולהסרת חיסיון.
76 01/03/2022 פרוטוקול דיון 01/03/2022 בית המשפט תשובת הנאשמים לתגובת המדינה בנוגע לחיפוש בטלפון של פילבר + דיון במעמד המדינה בבקשת גילוי חומר חקירה.
152 07/03/2022 פרוטוקול דיון 07/03/2022 בית המשפט חקירה ראשית של דנה נויפלד.
208 08/03/2022 פרוטוקול דיון 08/03/2022 בית המשפט חקירה ראשית של דנה נויפלד.
41 15/03/2022 בקשה לאישור שינוי החזקה בחברת די.בי.אס מדינת ישראל מסמכי הבקשה ואישור שינוי ההחזקה בחברת בזק.
133 15/03/2022 פרוטוקול דיון 15/03/2022 בית המשפט חקירה נגדית של דנה נויפלד.
173 21/03/2022 פרוטוקול דיון 21/03/2022 בית המשפט חקירה נגדית של דנה נויפלד.
163 23/03/2022 פרוטוקול דיון 23/03/2022 בית המשפט חקירה ראשית של שלמה פילבר.

תיקים קשורים

מצב בית משפט שם מספר קשר
סגור המחוזי ירושלים צ"א 67146-01-20 אחר .
סגור המחוזי ירושלים בע"ח 33218-09-20 אחר ע
סגור המחוזי ירושלים בע"ח 49960-11-20 אחר עתירה לגילוי ראיה
סגור המחוזי ירושלים בע"ח 50090-11-20 אחר עתירה לגילוי ראיה
סגור המחוזי ירושלים בע"ח 58651-03-21 אחר ת"פ
סגור המחוזי ירושלים בע"ח 61156-03-21 אחר גילוי חומרי חקירה
פתוח המחוזי ירושלים תל"פ 68293-06-21 אחר .
סגור המחוזי ירושלים בע"ח 35763-07-22 אחר .
סגור המחוזי ירושלים בע"ח 54464-12-22 אחר .
סגור המחוזי ירושלים בע"ח 7363-03-24 אחר בקשה לקבלת חומרי חקירה

שחקנים חוזרים

מדינת ישראל וליאת בן-ארי 397 תיקים
מדינת ישראל ויוסף אשכנזי 359 תיקים
מדינת ישראל ויהונתן תדמור 325 תיקים
עמית חדד ומדינת ישראל 121 תיקים
מדינת ישראל ואביעד ויסולי 57 תיקים
נוית נגב ומדינת ישראל 53 תיקים
יורם מושקט וגלובס פבלישר עתונות (1983) בע"מ 51 תיקים
מדינת ישראל וג'ק חן 37 תיקים
מדינת ישראל ויורם מושקט 29 תיקים
מיכל רוזן עוזר ומדינת ישראל 25 תיקים
שלום סגל ומדינת ישראל 20 תיקים
מדינת ישראל ואיריס סבאג 15 תיקים
מדינת ישראל ויעקב גרסון 15 תיקים
עמית חדד ויהונתן תדמור 15 תיקים
נוית נגב וליאת בן-ארי 14 תיקים
מדינת ישראל וגיא זומר 11 תיקים
נוית נגב ויהונתן תדמור 10 תיקים
מדינת ישראל ובנימין נתניהו 7 תיקים
עמית חדד ויוסף אשכנזי 6 תיקים
יהונתן תדמור וג'ק חן 6 תיקים
מדינת ישראל וגלובס פבלישר עתונות (1983) בע"מ 6 תיקים
נוית נגב וארנון מוזס 5 תיקים
מדינת ישראל ואלי ציפורי 5 תיקים
מדינת ישראל וארנון מוזס 5 תיקים
ליאת בן-ארי וג'ק חן 5 תיקים
יהונתן תדמור וארנון מוזס 5 תיקים
יהונתן תדמור ובנימין נתניהו 5 תיקים
עמית חדד ובנימין נתניהו 5 תיקים
יורם מושקט ויוסף אשכנזי 5 תיקים
מיכל רוזן עוזר וליאת בן-ארי 5 תיקים
יהונתן תדמור ואיריס סבאג 4 תיקים
אלי ציפורי ואבישי גרינצייג 4 תיקים
שאול אלוביץ' ומדינת ישראל 4 תיקים
שאול אלוביץ' וג'ק חן 4 תיקים
שאול אלוביץ' ויהונתן תדמור 4 תיקים
יורם מושקט ואלי ציפורי 4 תיקים
ג'ק חן ובנימין נתניהו 4 תיקים
יורם מושקט ואביעד ויסולי 4 תיקים
נוית נגב וג'ק חן 4 תיקים
מדינת ישראל ואבישי גרינצייג 3 תיקים
ג'ק חן וארנון מוזס 3 תיקים
כב' ההר' פרידמן-פלדמן, בר-עם, שחם ויהונתן תדמור 3 תיקים
תמר אלמוג ומדינת ישראל 3 תיקים
יוסף אשכנזי וגיא זומר 3 תיקים
מדינת ישראל וכב' ההר' פרידמן-פלדמן, בר-עם, שחם 3 תיקים
עמית חדד ואיריס אלוביץ' 3 תיקים
ליאת בן-ארי ואיריס סבאג 3 תיקים
בנימין נתניהו ואיריס אלוביץ' 3 תיקים
מדינת ישראל ואיריס אלוביץ' 3 תיקים
שאול אלוביץ' ואיריס אלוביץ' 3 תיקים
נוית נגב ובנימין נתניהו 3 תיקים
יוסף אשכנזי ואביעד ויסולי 3 תיקים
ליאת בן-ארי ויהונתן תדמור 3 תיקים
בנימין נתניהו ואביעד ויסולי 3 תיקים
גלובס פבלישר עתונות (1983) בע"מ ואלי ציפורי 3 תיקים
ג'ק חן ואיריס אלוביץ' 3 תיקים
מדינת ישראל ואוהד גולן 3 תיקים
מיכל רוזן עוזר ויהונתן תדמור 3 תיקים
עמית חדד וכב' ההר' פרידמן-פלדמן, בר-עם, שחם 3 תיקים
מיכל רוזן עוזר וג'ק חן 3 תיקים
עמית חדד וליאת בן-ארי 3 תיקים
ארנון מוזס ואביעד ויסולי 3 תיקים
יהונתן תדמור ואיריס אלוביץ' 3 תיקים
כב' ההר' פרידמן-פלדמן, בר-עם, שחם ובנימין נתניהו 3 תיקים
עמית חדד ויורם מושקט 3 תיקים
עמית חדד וג'ק חן 3 תיקים
שאול אלוביץ' ועמית חדד 3 תיקים
בנימין נתניהו וארנון מוזס 3 תיקים
שאול אלוביץ' ובנימין נתניהו 3 תיקים
יהונתן תדמור וגלובס פבלישר עתונות (1983) בע"מ 2 תיקים
יורם מושקט ויהונתן תדמור 2 תיקים
יוסף אשכנזי וגלובס פבלישר עתונות (1983) בע"מ 2 תיקים
עמית חדד ונוית נגב 2 תיקים
כב' ההר' פרידמן-פלדמן, בר-עם, שחם וג'ק חן 2 תיקים
עמית חדד וארנון מוזס 2 תיקים
ארנון מוזס ואיריס אלוביץ' 2 תיקים
איריס אלוביץ' ואביעד ויסולי 2 תיקים
מיכל רוזן עוזר ובנימין נתניהו 2 תיקים
יוסף אשכנזי ויהונתן תדמור 2 תיקים
תמר אלמוג ואביעד ויסולי 2 תיקים
נוית נגב ואביעד ויסולי 2 תיקים
כב' ההר' פרידמן-פלדמן, בר-עם, שחם ואביעד ויסולי 2 תיקים
מיכל רוזן עוזר וארנון מוזס 2 תיקים
נוית נגב וגלובס פבלישר עתונות (1983) בע"מ 2 תיקים
שאול אלוביץ' ונוית נגב 2 תיקים
ליאת בן-ארי וגלובס פבלישר עתונות (1983) בע"מ 2 תיקים
תמר אלמוג ועמית חדד 2 תיקים
נוית נגב וכב' ההר' פרידמן-פלדמן, בר-עם, שחם 2 תיקים
שאול אלוביץ' ואביעד ויסולי 2 תיקים
גלובס פבלישר עתונות (1983) בע"מ ואביעד ויסולי 2 תיקים
יהונתן תדמור ואבישי גרינצייג 2 תיקים
יהונתן תדמור ואביעד ויסולי 2 תיקים
נוית נגב ואיריס סבאג 2 תיקים
תמר אלמוג ואיריס אלוביץ' 2 תיקים
כב' ההר' פרידמן-פלדמן, בר-עם, שחם וארנון מוזס 2 תיקים
תמר אלמוג וארנון מוזס 2 תיקים
נוית נגב ויוסף אשכנזי 2 תיקים
נוית נגב ואיריס אלוביץ' 2 תיקים
גלובס פבלישר עתונות (1983) בע"מ וגיא זומר 2 תיקים
ג'ק חן ואיריס סבאג 2 תיקים
נוית נגב ומיכל רוזן עוזר 2 תיקים
תמר אלמוג ויהונתן תדמור 2 תיקים
ליאת בן-ארי ויוסף אשכנזי 2 תיקים
תמר אלמוג ושאול אלוביץ' 2 תיקים
שאול אלוביץ' וכב' ההר' פרידמן-פלדמן, בר-עם, שחם 2 תיקים
יוסף אשכנזי וג'ק חן 2 תיקים
עמיחי וורמס וגיא זומר 2 תיקים
תמר אלמוג ויורם מושקט 2 תיקים
יוסף אשכנזי ואוהד גולן 2 תיקים
שאול אלוביץ' וארנון מוזס 2 תיקים
אלי ציפורי ואביעד ויסולי 2 תיקים
כב' ההר' פרידמן-פלדמן, בר-עם, שחם ואיריס אלוביץ' 2 תיקים
תמר אלמוג וג'ק חן 2 תיקים
תמר אלמוג ונוית נגב 2 תיקים
ג'ק חן ואביעד ויסולי 2 תיקים
שאול אלוביץ' ואיריס סבאג 2 תיקים
גיא זומר ואלי ציפורי 2 תיקים
עמית חדד ואביעד ויסולי 2 תיקים
תמר אלמוג ובנימין נתניהו 2 תיקים
יורם מושקט ואבישי גרינצייג 2 תיקים
יורם מושקט וגיא זומר 2 תיקים
תמר אלמוג וכב' ההר' פרידמן-פלדמן, בר-עם, שחם 2 תיקים

תאריכי עדכון:
פרטי התיק והצדדים - 5 ביולי 2024
החלטות ודיונים - 12 ביולי 2024
הופעות חוזרות של צדדים בהליך - 6 ביולי 2024