משפט נתניהו הוא פרוייקט של תולעת המשפט, בשיתוף אתר העין השביעית.

ת"פ 67104-01-20 : מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

כתובת מקוצרת:  
שופט/ת כב' ההר' פרידמן-פלדמן, בר-עם, שחם בית משפט המחוזי ירושלים
מצב פתוח תוצאה
סוג תיק תיק פלילי (ת"פ)
תאריך פתיחה28/01/2020

צדדים

תפקידשםבא/י כח
מאשימה 1 מדינת ישראל ליאת בן-ארי יהונתן תדמור
נאשם 1 בנימין נתניהו יוסף אשכנזי עמית חדד
נאשם 2 שאול אלוביץ' ג'ק חן מיכל רוזן עוזר
נאשם 3 איריס אלוביץ' ג'ק חן מיכל רוזן עוזר
נאשם 4 ארנון מוזס נוית נגב איריס סבאג
מבקש 1 יעקב גרסון
מבקש 1 אבישי גרינצייג
מבקש 2 חן מענית -עיתונאית גלובס
מבקש 3 גלובס פבלישר עתונות (1983) בע"מ
מבקש 4 יורם מושקט
מבקש 1 תמר אלמוג
מבקש 2 כאן חדשות
מבקש 2 אביעד גליקמן - ערוץ 13
מבקש 1 ניר גונטז'
מבקש 1 אברה בלוך אביעד ויסולי
מבקש 2 אלי ציפורי אביעד ויסולי
מבקש 3 נאמני ארץ ישראל בליכוד אביעד ויסולי
מבקש 1 אוהד גולן
מבקש 1 שלום סגל
מבקש 2 ניר גונטז'
מבקש 1 עמותת התמנון -מידע ציבורי לכל (ע"ר580690386)
מבקש 2 עמיחי וורמס
מבקש 3 גיא זומר
מבקש 1 יוסף צ'רניק

החלטות

תאריך תיאור בית משפט מס' עמודים
05/02/2020 הוראה למאשימה 1 להגיש תשובת המדינה מחוזי י-ם 1
21/05/2020 החלטה על בקשה של מבקש 1 בקשה באמצעות המזכירות מחוזי י-ם 1
15/03/2020 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן מחוזי י-ם 1
21/05/2020 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן מחוזי י-ם 1
21/05/2020 החלטה על בקשה של נאשם 1 בקשה לפטור מהתייצבות מחוזי י-ם 3
21/05/2020 החלטה על בקשה של מבקש 1 מתן הוראות / הבהרה מחוזי י-ם 1
24/05/2020 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן מחוזי י-ם 1
31/05/2020 החלטה שניתנה ע"י אהרן פרקש מחוזי י-ם 2
04/06/2020 החלטה על בקשה של מבקש 1 עיון בתיק מחוזי י-ם 2
09/06/2020 החלטה על בקשה של מבקש 1 בקשה לתיקון פרוטוקול מחוזי י-ם 2
10/06/2020 החלטה על בקשה של גיא זומר מתן החלטה מחוזי י-ם 1
14/06/2020 החלטה על בקשה של מבקש 1 עיון בתיק מחוזי י-ם 2
21/06/2020 החלטה על בקשה של מבקש 1 מתן הוראות / הבהרה מחוזי י-ם 1
26/07/2020 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן מחוזי י-ם 1
10/08/2020 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המאשימה מחוזי י-ם 2

ישיבות

בית משפט תאריך התחלה סיום סוג גורם שיפוטי מצב
מחוזי י-ם 06/12/2020 10:00 12:00 דיון רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נקבע
מחוזי י-ם 19/07/2020 09:00 10:00 תזכורת בנוכחות הצדדים - לפני אב"ד בלבד רבקה פרידמן-פלדמן התקיים
מחוזי י-ם 24/05/2020 15:30 16:00 דיון רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 24/05/2020 15:00 15:30 הקראה רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 17/03/2020 15:00 15:30 הקראה רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה

חומרים נוספים מתוך התיק בנט המשפט.

בתוספת נתונים שעברו כתיבה ועריכה ע"י צוות האתר.
תאריך העלאה כותרת צד המסמך תקציר
בקשה בתיק
בקשה בתיק
26/05/2019 עדכון בנושא חילוט נכסי אלוביץ מדינת ישראל כולל רשימה מפורטת של נכסי אלוביץ שנתפסו.
01/12/2019 כתב אישום מדינת ישראל כתב האישום, רשימת עדים, בקשת חילוט נגד אלוביץ ועוד.
28/01/2020 אורכה להוצאת תעודת חיסיון מדינת ישראל מבקשים אורכה של 45 יום להוצאת תעודת חסיון ביחס לחומר מודיעין.
03/02/2020 תגובה לבקשה לארכה להוצאת תעודת חסיון אלוביץ בקשת בני הזוג אלוביץ להורות למדינה להבהיר ולנמק את בקשתה למתן ארכה להוצאת תעודת חסיון.
05/02/2020 החלטה מדינת ישראל החלטה לאשר למדינה להגיש תשובה לתגובות עד 12/02/2020.
10/02/2020 בקשה בקשר לנכסים תפוסים מדינת ישראל המדינה מבקשת להעביר העתק מבקשת החילוט גם לתיק צ"א 67146-01-20.
12/02/2020 תגובה לתגובות לבקשת ארכה להוצאת ת. חסיון מדינת ישראל המדינה משיבה לתגובות הנאשמים לבקשה למתן ארכה להוצאת תעודת חסיון - שבה ומבקשת ארכה.
18/02/2020 בקשת עיון בתיקים עו"ד יעקב גרסון בקשת עו"ד יעקב גרסון לאשר לו גישה בנט המשפט לתיק.
18/02/2020 קביעת מועד דיון הקראה מדינת ישראל החלטת ראש ההרכב לקביעת מועד דיון ההקראה לתאריך 17/03/2020.
20/02/2020 עידכון בעניין תעודות החיסיון מדינת ישראל נחתמו תעודות חסיון ע"י משרדי בטחון פנים אוצר וממתינים למשרד הביטחון.
20/02/2020 החלטה בבקשת עיון עו"ד יעקב גרסון הוראת ראש הרכב השופטים לצדדים להגיב לבקשת העיון בתיק של עו"ד יעקב גרסון.
23/02/2020 תגובה לבקשת ארכה להוצאת תעודות חסיון אלוביץ דורשים להעביר ללא דיחוי שתי תעודות חסיון מתוך שלוש ביחד עם שאר חומר החקירה.
25/02/2020 תגובה לבקשה לארכה להוצאת תעודת חיסיון נתניהו מותיר את הבקשה לשיקול דעתו של בית המשפט ומצביע על פגמים שחלו על התנהלות המדינה.
01/03/2020 בקשת דחיה להגיב לבקשה לעיון בתיק ביהמ"ש אלוביץ אורכה קצרה להגיב לבקשה עו"ד גרסון לאפשר לו גישה למערכת נט המשפט.
01/03/2020 הארכת מועד למתן תגובה לבקשת היתר עיון מדינת ישראל המדינה מבקשת הארכת מועד על מנת לגבש את עמדתה הבקשה להיתר עיון בתיק בנט המשפט.
01/03/2020 הארכת מועד למתן תגובה לבקשת היתר עיון מדינת ישראל המדינה מבקשת הארכת מועד על מנת לגבש את עמדתה הבקשה להיתר עיון בתיק בנט המשפט.
04/03/2020 בקשת אורכה להגיב לבקשת צפיה בנט המשפט מוזס ב"כ הנאשם מצטרפים לבקשת ארכה דומה שהוגשה ע"י המדינה.
05/03/2020 תגובה לבקשה לקבל גישה לתיק בנט המשפט מוזס הטענה כי יש עניין ציבורי בתיק אינה חלה על מוזס שאינו ראש ממשלה ואינו נבחר ציבור.
08/03/2020 עידכון בעניין תעודות החיסיון מדינת ישראל תעודות החיסיון נחתמו ע"י שר הבטחון והועברו לב"כ הנאשמים.
08/03/2020 תגובה לבקשה למתן היתר עיון בתיק אלוביץ תגובת בני הזוג אלוביץ לבקשת עו"ד גרסון למתן היתר עיון בתיק - התנגדות למתן ההיתר.
08/03/2020 תשובת לבקשה להיתר עיון בתיק בנט המשפט מדינת ישראל המדינה מבקשת, בשלב זה, להותיר את ההחלטה לשיקולו של בית המשפט.
09/03/2020 תגובה לבקשת נתניהו לדחות את ההקראה מדינת ישראל חומר החקירה עומד לרשות הנאשמים והמדינה מבקשת לקיים דיון הקרה לצורך קביעת מועדי דיון בתיק.
09/03/2020 תוגבה לבקשה לדחיית ההקראה מוזס מצטרף לבקשת נתניהו נוכח העיכוב בקבלת חומר הראיות ומבקש פטור מהתייצבות במועד ההקראה.
09/03/2020 בקשה לדחיית הקראה נתניהו מבקשים דחיה ב-45 יום נוכח העיכוב במסירת חומר החקירה לנאשמים.
09/03/2020 תגובה לבקשה לדחיית מועד דיון אלוביץ תגובת בני הזוג אלוביץ לבקשת נתניהו לדחיית מועד דיון ההקראה - הסכמה והצטרפות.
12/03/2020 תיקון כתב אישום מדינת ישראל הוספת 3 עדים ותיקון שגיאת כתיב.
13/03/2020 תגובה לבקשה לארכה להוצאת תעודת חסיון מוזס הודעת מוזס כי אינו מתנגד לבקשת המדינה לארכה להוצאת תעודת חסיון.
13/03/2020 תגובה לבקשה לארכה להוצאת תעודת חסיון נתניהו נתניהו מבקש להורות למדינה להבהיר ולנמק את בקשתה למתן ארכה להוצאת תעודת חסיון, וכן להתייחס במסגרת הסבריה למספר שאלות.
27/04/2020 בקשה לא לדחות את הדיון תנועת הדמוקרטים נוכח משבר הקורונה, בקשה לא לדחות את הדיון, כולל בקשה לשקול לשדר אותו.
05/05/2020 החלטה בית המשפט המדינה תהיה רשאית להגיב לתשובה לתגובות עד 12/02/2020.
07/05/2020 בקשה לצילום, הקלטה, ופרסום הדיון צד ג' בקשה לשדר את הדיון, מבוססת בין היתר על תקדים של משפט דרעי, שבו שודר דיון הכרעת הדין.
08/05/2020 בקשה לצילום ושידור הדיון תמר אלמוג בקשת העיתונאית תמר אלמוג לצלם ולשדר את הדיון.
10/05/2020 בקשה לצלם ולשדר את המשפט חדשות 13 העיתונאים אביעד גליקמן וברוך קרא מחדשות 13 מבקשים לשדר את המשפט.
11/05/2020 בקשה לשידור הדיון תמר אלמוג העיתונאית תמר אלמוג מבקשת לשדר את הדיון ומציע "פול", כלומר צילום ע"י גוף אחד והעברת החומר לשאר גופי התקשורת.
19/05/2020 בקשה להתייצבות עם שני סנגורים כל הנאשמים בקשה משותפת של הנאשמים להתייצב בליווי 2 סנגורים לדיון הראשון, בעקבות המגבלה לסנגור אחד לנאשם בגלל הקורונה. מדינה אינה מתנגדת, בכפוף להנחיות משרד הבריאות.
19/05/2020 בקשה להעביר את הדין לאולם גדול יותר ניר גונטאז' בקשה להעביר את הדיון לאולם שיאפשר סיקור הולם על ידי כל כלי התקשורת.
20/05/2020 בקשת לפטור מהתייצבות נתניהו בקשה לפטור מהתייצבות, בין היתר על רקע הצורך של נוכחות 5 מאבטחים מה שיקשה נוכח מגבלות משרד הבריאות.
20/05/2020 בקשת רשות לצלם את המשפט אלי ציפורי ואח' אברהם בלוך, כתב משפט של "סרוגים", אלי ציפורי ונאמני ארץ ישראל בליכוד, מבקשים לצלם את המשפט על מנת לשמור תיעוד ממנו.
21/05/2020 בקשה לעיין בתיק אוהד גולן מר גולן מבקש שיתאפשר לו לצפות במה שאפשר כי נתניהו הוא ראש הממשלה שלו.
22/05/2020 הודעה על הגשת ערעור אלי ציפורי ואח' המגישים מודיעים לבית המשפט שהגישו ערעור ומתחייבים לעדכן על החלטת בית המשפט העליון, לכשתינתן.
22/05/2020 הודעה על פסק דין בערעור אלי ציפורי ואח' הודעה על כך שבית המשפט העליון דחה את הערעור.
24/05/2020 בקשה למחוק את הכתב האישום שלום סגל המבקש טוען שנלחמים נגד נתניהו עד הסוף ואילו נגד תושבי בני ברק עמם הוא מסוכסך נוהגים ביד מקלה, על כך יש למחוק את כתב האישום בגלל אכיפה בררנית.
24/05/2020 החלטה בערעור בית המשפט העליון העליון דוחה את הערעור וקובע כי הדיון לא ישודר.
24/05/2020 פרוטוקול הקראה בית המשפט הנאשמים קראו את כתב האישום ומבינים את תכנו. דיון בנושא העברת חומר חקירה והסכמת הסנגורים והפרקליטות כי אין צורך להתייצב לדיונים הקרובים.
24/05/2020 החלטה על תזכורת במעמד ב"כ הצדדים בית המשפט החלטה על תזכורת במעמד ב"כ הצדדים ב-29 ביולי 2020. המאשימה תבהיר לעדי התביעה כי נאסר עליהם להתראיין לתקשורת.
24/05/2020 תמליל פרוטוקול דיון בית המשפט תמליל פרוטוקול דיון ההקראה שנערך ביום 24 במאי 2020.
25/05/2020 בקשה לשידור קטע מהדיון ניר גונטז' בקשה לשידור חלקים שהוקלטו מתוך הדיון מיום 24/5/20.
25/05/2020 בקשה להעביר את הדיון לאולם גדול יותר ניר גונטז' בקשה מנשיא בית המשפט החוזי, להעביר את הדיון לאולם גדול יותר, מה יאפשר את סיקור הולם של המשפט.
31/05/2020 החלטה על העברת הדיון לאולם גדול יותר בית המשפט הנשיא בית המשפט המחוזי בירושלים, כבוד הנשיא אהרן פרקש, קובע כי המשפט מתקיים באולם הגדול ביותר ואין לו סמכות להעביר את הדיון לאולם אחר.
02/06/2020 בקשה לפי סעיף 2 לתקנות העיון התמנון ע"ר עמותת התמנון (ע"ר) ומייסדיה מבקשים מבית המשפט לעיין בתיק ושלא יינתנו להבא החלטות פתקית.
04/06/2020 החלטה בבקשה העיון בית המשפט בית המשפט דחה את בקשת עמותת התמנון ומייסדיה לתת להבא רק החלטות שאינן פתקית.
04/06/2020 החלטה בית המשפט בית המשפט קבע כי החלטות שאינן מהותיות ושאינן חייבות בפרסום תמשכנה להינתן במתכונת זו מטעמים מעשיים.
08/06/2020 אישור פקס אלי ציפורי יאשור פקס.
08/06/2020 החלטה בית המשפט דחיית בקשה לתיקון פרוטוקול ועיון בכל חלקי התיק באמצעות נט המשפט.
09/06/2020 בקשה לתקן את הפרוטוקול ולעיין בתיק אלי ציפורי ואח' לטענת המבקשים בפרוטוקול חסרות שאלות והערות של בית המשפט. בנוסף מבקשים עיון מלא בתיק בית המשפט.
09/06/2020 בקשה לעיון מחדש בהחלטת ביהמ"ש עמותת התמנון ואח' בקשה להתיר למבקשים לעיין בכל ההחלטות שלא פורסמו לציבור ולא נאסרו לפרסום.
10/06/2020 החלטה בית המשפט סירוב לעיין מחדש בהחלטה שלא לפרסם החלטות פתקית.
10/06/2020 החלטה בית המשפט דחיית בקשה לעיין מחדש בהחלטה שלא לפרסם החלטות פתקית שניתנו בתיק.
11/06/2020 בקשה לעיין בתיק יוסף צרניק בקשה לעיין בתיק בית המשפט.
11/06/2020 בקשה לעיין בתיק יוסף צרניק בקשה לעיין במסמכים בתיק.
14/06/2020 החלטה בית המשפט החלטה בהקשר לבקשת עיון של דר' יוסף צרניק.
14/06/2020 החלטה בית המשפט החלטה בהקשר לבקשת עיון של דר' יוסף צרניק.
15/06/2020 אישור פקס בית המשפט החלטה בהקשר לבקשת עיון של דר' יוסף צרניק, כולל צילום מסך של החלטות מנט המשפט.
17/06/2020 בקשת הבהרה יוסף צרניק בקשה דו לשונית (עברית ואנגלית) של יוסף צרניק שבית המשפט יבהיר את מקור החוקי לאי פרסום החלטות פתקית.
19/07/2020 פרוטוקול בית המשפט דיון על חומר החקירה, תמלולו, תקלות ועיכובים, ומידת שיתוף הפעולה של צוותי עורכי הדין השונים.
23/07/2020 תגובה מדינת ישראל תגובת המדינה לטענות על תמלול מטעה של החקירות: ממילא הוגשה ההקלטה המקורית שהיא הראיה המקורית כך שלא יכולה להיות טענה שהמדינה "מסתירה" חומר.
25/07/2020 בקשה משרד הרצוג, פוקס, נאמן משרד הרצוג, פוקס, נאמן מבקש להסירו ממערכת נט המשפט מהסיבה שלא ייצג את ראש הממשלה בתיק, אלא בשימוע שקדם לו.
26/07/2020 בקשה להגיש תגובה מדינת ישראל המדינה מתנגדת לתגובה שהגישו נאשמים 2-3, לטענתה תוך עשיית דין עצמי, וגם מגיבה לגופן של הטענות.
26/07/2020 החלטה בית המשפט נקבע דיון ליום 06/12/2020 להשלמת תשובה לאישום ולדיון בטענות המקדמיות.
26/07/2020 תגובה לתגובת המדינה אלוביץ לטענות בני בזוג אלוביץ' תשובת המדינה ולוקה בחסר בקשר לתמלול החקירות. לכתב הטענות מצורפת כתבה בעיתן גלובס.
02/08/2020 בקשה אלוביץ בקשה שהמאשימה תודיע בקרוב על סדר הבאת פרשת התביעה והעדים שלה, ובנוסף חומרים נוספים כמו מפגשים להכנת עדים ועוד.
09/08/2020 תגובה לבקשה למתן הנחיות מדינת ישראל המדינה מתנגדת לבקשת בני הזוג אלוביץ ומודיעה כי פרשת התביעה תהיה לפי הסדר הבא: תיק 4000, 2000 ואחרון 1000.
10/08/2020 בקשה אלוביץ בקשה כי בית המשפט יורה למאשימה למסור את סדר הבאת העדים, ואת המסמכים אותם הולכים להציג להם במהלך פרשת התביעה.
10/08/2020 החלטה בית המשפט עד 1/9/2020 המאשימה תבהיר האם וממתי יש לה תמליל מתוקן של חומר הקירה. עד 15/09/2020 עליה להציג את רשימת העדים ואת המסמכים שיוצגו להם.
20/08/2020 פסק דין בית המשפט העליון הוחלט כי כל ההחלטות בתיק זה, לרבות החלטות מסוג פתקית תהינה פתוחות לעיון.
20/08/2020 פסק דין בית המשפט העליון הוחלט כי כל ההחלטות בתיק זה, לרבות החלטות מסוג פתקית תהינה פתוחות לעיון.
01/09/2020 תגובה מטעם המאשימה מדינת ישראל התמלול הוא כלי עזר ולא הראיה עצמה ולכן לא נפל כל פגם הנתנהלות המדינה.
02/09/2020 תשובה לתגובת המדינה אליבץ קובלים על כך שלשיטת המאשימה, כך צריך להתנהל הליך פלילי. לאמור באמצעות תמלילים לא מדוייקים.
02/09/2020 בקשה להגיש תגובה מדינת ישראל המדינה קובלת על כך שנאשמים 2-3 הגישו תשובה ללא רשות ומבקשת להגיש תשובה משלה.
06/09/2020 ייפוי כח נתניהו ייפוי כח ליוסי כהן לייצג את נתניהו.
13/09/2020 נספחים לבקשה אלוביץ התכתבויות ענפות בין ב"כ הנאשם למדינה בעניין חומר החקירה.
13/09/2020 הודעת ייצוג נתניהו עו"ד בן צור עו"ד בן צור הודיע לבית המשפט כי קיבל את הייצוג של נתניהו.
13/09/2020 בקשה להגיש תשובה למדינה אלוביץ לדעת ב"כ אלוביץ' לנאשם זכות המילה האחרונה בהחלפת כתבי טענות בבקשה.
13/09/2020 בקשה כי הדיון יתקיים בפני המותב העיקרי אלוביץ בני הזוג אלוביץ' מבקשים שהדיון ע"פ סעיף 74, קרי לעיון בחומר החקירה, יתקיים בפני המותב העיקרי.
13/09/2020 תשובת המדינה לתגובת אלוביץ מדינת ישראל הפרקליטות מסרבת לדרישה כי תעביר במהלך ניהול התיק כל פער שנתגלה בתימלול.
13/09/2020 בקשה לעיון בחומר הקירה אלוביץ בקשה שהמדינה תעביר לנאשמים חומר שלטענת המדינה הוא פנימי או לא רלבנטי.
13/09/2020 בקשה לעיון בחומר החקירה נתניהו ב"כ נתניהו מבקשים ש"חומר חקירה" יוגדר בגישה ליברלית ומרחיבה לצורך העברתו לנאשמים.
13/09/2020 בקשה לעיון בחמרי חקירה מוזס לרבות בהודעות ארי הרו בהיותו עד מדינה.
13/09/2020 בקשה לגילוי ראיה חסויה מוזס בין היתר תמליל שיחות עם ארי הרו לקראת כריתת הסכם עד מדינה איתו.
15/09/2020 נספח נתניהו תעודות חיסיון וראיות חסויות.
15/09/2020 בקשה לגילוי ראיה חסויה נתניהו מבקשים לגלות ראיות חסויות וביניהם שיחות שניהלה היחידה החוקרת עם עדי המדינה.
15/09/2020 הודעת מטעם המאשימה מדינת ישראל ככל שבראיון עם העדים יוצגו להם מסמכים נוספים הם יועברו להגנה באמצעות מזכר ראיון עד.

תיקים קשורים

מצב בית משפט שם מספר קשר
סגור המחוזי ירושלים צ"א 67146-01-20 אחר .

שחקנים חוזרים

מדינת ישראל וליאת בן-ארי 467 תיקים
מדינת ישראל ויוסף אשכנזי 280 תיקים
עמית חדד ומדינת ישראל 67 תיקים
נוית נגב ומדינת ישראל 44 תיקים
מדינת ישראל ואביעד ויסולי 40 תיקים
יורם מושקט וגלובס פבלישר עתונות (1983) בע"מ 40 תיקים
מדינת ישראל וג'ק חן 25 תיקים
מדינת ישראל ויורם מושקט 22 תיקים
מיכל רוזן עוזר ומדינת ישראל 21 תיקים
מדינת ישראל ויהונתן תדמור 21 תיקים
נוית נגב וליאת בן-ארי 18 תיקים
מדינת ישראל ויעקב גרסון 11 תיקים
שלום סגל ומדינת ישראל 11 תיקים
מדינת ישראל ואיריס סבאג 9 תיקים
עמית חדד ויוסף אשכנזי 6 תיקים
מיכל רוזן עוזר וליאת בן-ארי 5 תיקים
מדינת ישראל וגלובס פבלישר עתונות (1983) בע"מ 5 תיקים
ליאת בן-ארי וג'ק חן 5 תיקים
יורם מושקט ויוסף אשכנזי 4 תיקים
עמית חדד וליאת בן-ארי 3 תיקים
ליאת בן-ארי ויוסף אשכנזי 3 תיקים
ליאת בן-ארי ואיריס סבאג 3 תיקים
יורם מושקט ואלי ציפורי 3 תיקים
מדינת ישראל ואלי ציפורי 3 תיקים
יוסף אשכנזי וגיא זומר 3 תיקים
יורם מושקט ואביעד ויסולי 3 תיקים
יוסף אשכנזי ואביעד ויסולי 3 תיקים
נוית נגב ויהונתן תדמור 2 תיקים
בנימין נתניהו ואביעד ויסולי 2 תיקים
שאול אלוביץ' ומדינת ישראל 2 תיקים
נוית נגב וגלובס פבלישר עתונות (1983) בע"מ 2 תיקים
מיכל רוזן עוזר ויהונתן תדמור 2 תיקים
נוית נגב ויוסף אשכנזי 2 תיקים
ליאת בן-ארי וגלובס פבלישר עתונות (1983) בע"מ 2 תיקים
נוית נגב ואיריס סבאג 2 תיקים
עמית חדד ויורם מושקט 2 תיקים
יוסף אשכנזי וגלובס פבלישר עתונות (1983) בע"מ 2 תיקים
יוסף אשכנזי ואוהד גולן 2 תיקים
ליאת בן-ארי ויהונתן תדמור 2 תיקים
מיכל רוזן עוזר וג'ק חן 2 תיקים
גלובס פבלישר עתונות (1983) בע"מ ואביעד ויסולי 2 תיקים
יוסף אשכנזי וג'ק חן 2 תיקים
מדינת ישראל ואבישי גרינצייג 2 תיקים
מדינת ישראל ואוהד גולן 2 תיקים
אלי ציפורי ואביעד ויסולי 2 תיקים
תמר אלמוג ויורם מושקט 2 תיקים
מדינת ישראל ובנימין נתניהו 2 תיקים
נוית נגב וג'ק חן 2 תיקים
גלובס פבלישר עתונות (1983) בע"מ ואלי ציפורי 2 תיקים
עמית חדד ובנימין נתניהו 2 תיקים

הועתק מהשרת הממשלתי ב-14 ביולי 2020.
החלטות, פסקי דין וישיבות הועתקו מחדש ב-17 בספטמבר 2020.
ישויות וקשרים חושבו בפעם האחרונה ב-4 בספטמבר 2020.